Small Business Standards (SBS) utlyser midler til reisestøtte for eksperter i internasjonalt standardiseringsarbeid

SBS er utpekt av Europakommisjonen til å representere små og mellomstore bedrifter i europeisk standardisering. I den forbindelse utlyser de nå midler for 2019 til reisestøtte for eksperter som representerer små og mellomstore bedrifter i CEN- og ISO-komiteer.

Frist for søknaden er 26. oktober. Les mer om kriteriene og søknadsskjema.

Kontaktperson i Standard Norge er Anne Kristoffersen.

Sist oppdatert: 2018-08-09