Overskrift om invitasjon

Workshop om bruk av europeiske standarder i India 5. september i Brussel

CEN og CENELEC, de europeiske standardiseringsorganisasjonene, har gjennom flere år hatt en representant i India som skal fremme bruken av europeiske standarder i landet. De inviterer til en workshop i Brussel onsdag 5. september fra kl 1000-1430 for å informere nærmere om arbeidet som gjøres i India.

Økt bruk av standarder kan bidra til å fjerne tekniske handelsbarrierer mellom EU, India og globalt, og vil kunne støtte internasjonal handel for europeisk og indisk industri.

Norske aktører inviteres også til å engasjere seg i arbeidet. Se mer informasjon om workshopen og påmelding dersom du ønsker å delta.

Kontaktperson hos Standard Norge er Anne Kristoffersen.

Sist oppdatert: 2018-08-08