Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

2020 Nyheter

 

Standard Norge og buildingSMART Norge har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke et allerede godt samarbeid og bidra til at nye standarder når næringen hurtigere.

2020-05-18

Mer om Samarbeidsavtale mellom Standard Norge og buildingSMART Norge
 

Vi tilbyr nå digitale klasseromskurs i bl.a. standarder for kvalitetsledelse, risikostyring, kontinuitetsledelse og juridiske standarder.

2020-04-17

Mer om Få ny kompetanse fra hjemmekontoret
 

Her finner du en oversikt over standarder som er gjort tilgjengelige kostnadsfritt i forbindelse med koronautbruddet.

2020-03-23

Mer om Covid-19 – Kostnadsfrie standarder
 

Fra hjemmekontor møter Standard Norges ansatte komitémedlemmer, interessenter av ulike slag, kunder og hverandre. Beskjeden er enstemmig: Spør oss! Kontakt oss! Vi er her! Standarder kan utvikles og brukes også fra hjemmekontorene.

2020-03-21

Mer om Vi holder hjulene i gang
 

Konsernet Standard Norge har etablert egne retningslinjer i forbindelse med koronaviruset. Alle møter de neste ukene gjennomføres på web så langt det er mulig. Selgere og support er tilgjengelige som normalt. Kurs utsettes inntil videre.

2020-03-11

Mer om Koronaviruset påvirker vår aktivitet
 

Konsernet Standard Norge lanserer sin nye visuelle identitet, og nettsidene våre har fått et nytt uttrykk.

2020-02-28

Mer om Standard Norge har fått ny visuell identitet
 

ISOs president Eddy Njoroge har hatt møter med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet, NORAD, Innovasjon Norge og Standard Norge.

2020-02-28

Mer om ISO-presidenten besøkte Norge
 

Det er laget et utkast til ny strategi for de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC (se lenke nedenfor). Denne ønsker vi innspill på fra norske interessenter.

2020-01-20

Mer om Innspill til CEN-CENELEC strategi 2030 ønskes