2020 Nyheter

 

I Norge har vi en meget oppegående byggenæring som setter både digitalisering og klima- og miljøkrav høyt, og som får sine behov ivaretatt når standardene utvikles. Å ivareta markedsbehovene er hele poenget med standardisering, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i et innlegg i Bygg.no.

2020-12-22

Mer om Innlegg: Standardisering lønner seg
 

Standard Norge har besluttet at vår julegave til et veldedig formål i år skal gå til Mental Helse Ungdom.

2020-12-22

Mer om Julegave til Mental Helse Ungdom
 

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder for kommunal sektor. Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til kommunene. – NKF har lenge blitt invitert inn i standardiseringskomiteer hos Standard Norge. Samarbeidsavtalen vi nå har signert gir imidlertid rom for mer strategisk samarbeid, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.

2020-12-16

Mer om Satser på standardisering i kommunene
 

Standard Norge og buildingSMART Norge har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke et allerede godt samarbeid og bidra til at nye standarder når næringen hurtigere.

2020-05-18

Mer om Samarbeidsavtale mellom Standard Norge og buildingSMART Norge
 

Vi tilbyr digitale klasseromskurs i bl.a. standarder for kvalitetsledelse og juridiske standarder.

2020-04-17

Mer om Få ny kompetanse fra hjemmekontoret
 

Her finner du en oversikt over standarder som ble gjort tilgjengelige kostnadsfritt i forbindelse med koronautbruddet 2020-2021.

2020-03-23

Mer om Covid-19 – Kostnadsfrie standarder
 

Fra hjemmekontor møter Standard Norges ansatte komitémedlemmer, interessenter av ulike slag, kunder og hverandre. Beskjeden er enstemmig: Spør oss! Kontakt oss! Vi er her! Standarder kan utvikles og brukes også fra hjemmekontorene.

2020-03-21

Mer om Vi holder hjulene i gang
 

Konsernet Standard Norge har etablert egne retningslinjer i forbindelse med koronaviruset. Alle møter de neste ukene gjennomføres på web så langt det er mulig. Selgere og support er tilgjengelige som normalt. Kurs utsettes inntil videre.

2020-03-11

Mer om Koronaviruset påvirker vår aktivitet
 

Konsernet Standard Norge lanserer sin nye visuelle identitet, og nettsidene våre har fått et nytt uttrykk.

2020-02-28

Mer om Standard Norge har fått ny visuell identitet
 

ISOs president Eddy Njoroge har hatt møter med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet, NORAD, Innovasjon Norge og Standard Norge.

2020-02-28

Mer om ISO-presidenten besøkte Norge