Vi holder hjulene i gang

Fra hjemmekontor møter Standard Norges ansatte komitémedlemmer, interessenter av ulike slag, kunder og hverandre. Beskjeden er enstemmig: Spør oss! Kontakt oss! Vi er her! Standarder kan utvikles og brukes også fra hjemmekontorene.

Som mange ganger tidligere, møtte Standard Norges Alexandra Klimek denne uken vårt Sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom. Men aldri før har hun møtt dem foran storskjermen som vanligvis brukes til sønnenes TV-spill.

 Alexandra Klimek foran skjermen hvor vi kan se deler av sektorstyret

Alexandra Klimek foran skjermen hvor vi kan se deler av sektorstyret: Øivind Rooth fra Dibk (øverst til venstre og med klokken:), Ari Soilammi fra RIF, Egil Skavang fra Arkitektbedriftene og Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom

Koronakrisen gir ulike utslag. Ett av dem er at vi finner alternative måter å kommunisere og samhandle på. Fra hvert sitt hjem møttes ti sektorstyremedlemmer fra bedrifter, bransjeorganisasjoner og myndigheter. 

På forhånd var jeg spent på hvordan det ville gå, sier Klimek.

I løpet av møtet var flere prosjektledere fra Standard Norge innom fra sine hjemmekontor og presenterte standardiseringsprosjekter.

 Det gikk så bra! Sektorstyret fikk gjort det de skulle: De behandlet ferdige standarder og opprettet nye standardiseringskomiteer. Og vi klarte også å diskutere noen tunge saker, takket være god møtedisiplin. Møteregler var sendt ut i forkant av møtet, og de ble fulgt, sier Klimek.

Bente Rusten

Bente Rusten

Vi møter dere (nesten) som normalt

Etter at alle ansatte i konsernet Standard Norge flyttet arbeidsplassen hjem torsdag 12. mars, har møtene stort sett gått som planlagt, men via nettløsninger. Også de ansatte på salg og support utfører sine oppgaver hjemmefra. 

– Vi vet at arbeidssituasjonen til mange av våre kunder er utfordrende nå, og vi strekker oss langt for å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge tilgangen til standardene de trenger for å utføre arbeidet sitt. Vi ser frem til å bli kontaktet på e-post, telefon og nettprat, sier salgssjef Bente Rusten. 

Kurs

Kursvirksomheten vår blir selvsagt påvirket av koronakrisen.

Hanne Grete Mosand

Hanne Grete Mosand

– Vi utsetter bedriftsinterne kurs og klasseromskurs inntil videre, men vi jobber nå for å tilby digitale kurs. Vi setter fortløpende opp nye kursdatoer for kursene som er utsatt, sier leder for kursavdelingen, Hanne Grete Mosand.

Oppdatering 2020-04-08: Vi tilbyr nå flere av våre kurs som digitale klasseromskurs. Gå til våre kurssider for å se hva vi har å tilby.

E-læringskursene kan gjennomføres som normalt.

Et samfunnsansvar

Standarder utvikles ved at mennesker møtes, på nasjonalt, nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Fagfolk med ulike bakgrunner, kunnskaper og interesser samles for å bli enige om hvilke krav og retningslinjer standarden skal inneholde.

Jacob Mehus

Jacob Mehus

– Dette arbeidet skal vi fortsette med, men som virksomhet må også vi ta ansvar for samfunnet rundt oss og bidra i dugnaden for å begrense smitten. I Standard Norge er vi heldig stilt og kan stort sett fortsette driften i digitale kanaler. Vi har gode digitale løsninger og medarbeidere som tar ansvar og viser at de kan omstille seg raskt, sier administrerende direktør Jacob Mehus.

Kontakt oss!

Sist oppdatert: 2020-06-22