2021 Nyheter

 

Standard Online og Cobuilder går sammen om å digitalisere innholdet i standarder for å utvikle maskinlesbare datamaler til bruk i bygg- og anleggsnæringen.

2021-12-22

Mer om Samarbeider om digitalisering av standarder
 

Eksperter har utarbeidet en sjekkliste for å peke ut det perfekte treet i skogen av juletrær. Lokalprodusert, kjegleformet og symmetri er stikkord for et førsteklasses juletre.

2021-12-18

Mer om Slik finner du det perfekte juletreet
 

Standard Norge har forsterket ledelsen med tre nye direktører som skal være med på å videreutvikle organisasjonen framover. Samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og på flere og flere områder trekkes standardisering fram som virkemiddel for å løse viktige samfunnsutfordringer.

2021-12-03

Mer om Standard Norge forsterker ledelsen for å møte viktige samfunnsbehov
 

Den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI forblir medlem av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC. Dette er en god nyhet for det europeiske standardiseringsarbeidet og for norske virksomheter som samhandler med Storbritannia.

2021-12-03

Mer om Storbritannia fortsetter som fullverdig medlem av CEN
 

Med FNs siste klimarapport på bordet skriker verden etter handling, og flere virksomheter svarer med lovord om egen innsats. Kommunikasjon om miljømessige verdier, handlinger og prestasjoner har blitt en vesentlig aktivitet for virksomheter og organisasjoner, men det er også en kilde til frustrasjon og forvirring.

2021-10-22

Mer om Standardiser og rydd vei for god miljøkommunikasjon
 

EN 13445-serien spesifiserer kravene til design, konstruksjon, inspeksjon og testing av ikke-fyrte trykkbeholdere til oppbevaring av gass og væsker under trykk. Sammen med instruksjoner for merking og bruk av beholderne, gjør dette at en rekke ulike bransjer og forbrukere får gode og trygge produkter.

2021-07-08

Mer om Ikke-fyrte trykkbeholdere – NS-EN 13445-serien
 

Jon Sandnes mener standardisering er helt avgjørende for at samfunnet skal kunne levere bærekraftige løsninger i tiden framover. Han tar over etter tidligere leder av Statsbygg, Øivind Christoffersen, som har sittet som styreleder i to perioder.

2021-07-05

Mer om Jon Sandnes er Standard Norges nye styreleder
 

Ren Fordel og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder innenfor fasilitetsstyring (FM). Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til FM-bransjen.

2021-05-20

Mer om Samarbeider om standardisering på FM-feltet
 

De fleste standarder utgis på engelsk. Språkrådet og Standard Norge ønsker å bidra til å styrke norsk fagspråk og har et felles mål om å få oversatt og utarbeidet mer norsk terminologi. 13. april inviterte vil til et frokostmøte om verdien av norsk fagspråk og terminologi. Her kan du se opptak og lese presentasjonene som ble holdt.

2021-04-21

Mer om Hvorfor trenger vi norsk fagspråk og terminologi?
 

CEN og CENELEC sin nye strategi er et framtidsrettet og overordnet dokument som vil bidra til å gi retning og form til arbeidet til de to europeiske standardiseringsorganisasjonene og deres 44 medlemmer i 34 europeiske land i det kommende tiåret.

2021-02-15

Mer om Et standardiseringssystem for framtiden
1 2 > »