2021 Nyheter

 

Standard Online og Cobuilder går sammen om å digitalisere innholdet i standarder for å utvikle maskinlesbare datamaler til bruk i bygg- og anleggsnæringen.

2021-12-22

Mer om Samarbeider om digitalisering av standarder
 

Eksperter har utarbeidet en sjekkliste for å peke ut det perfekte treet i skogen av juletrær. Lokalprodusert, kjegleformet og symmetri er stikkord for et førsteklasses juletre.

2021-12-18

Mer om Slik finner du det perfekte juletreet
 

Truls Petersen og Sofie Ivara Nicolaissen er ansatt som markedsledere i Standard Norge.

2021-12-15

Mer om Vi har ansatt to nye markedsledere
 

Lisbet Landfald er komitésekretær i den europeisk standardiseringskomiteen for BIM, og 7. desember mottok hun prisen for beste Technical Body Officer under en tildeling i Brüssel.

2021-12-14

Mer om Standard Norges prosjektleder Lisbet vant europeisk pris
 

Standard Norge gir årets julegave til miljøorganisasjonen Sabima som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Tap av naturmangfold og biologisk mangfold er en akutt utfordring for livet på kloden. Naturmangfold er grunnlaget for vår eksistens og alt for mange tar det for gitt, særlig her i Norge med så mye natur.

2021-12-10

Mer om Årets julegave fra Standard Norge går til miljøorganisasjonen Sabima
 

Standard Norge har forsterket ledelsen med tre nye direktører som skal være med på å videreutvikle organisasjonen framover. Samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og på flere og flere områder trekkes standardisering fram som virkemiddel for å løse viktige samfunnsutfordringer.

2021-12-03

Mer om Standard Norge forsterker ledelsen for å møte viktige samfunnsbehov
 

Den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI forblir medlem av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC. Dette er en god nyhet for det europeiske standardiseringsarbeidet og for norske virksomheter som samhandler med Storbritannia.

2021-12-03

Mer om Storbritannia fortsetter som fullverdig medlem av CEN
 

Med FNs siste klimarapport på bordet skriker verden etter handling, og flere virksomheter svarer med lovord om egen innsats. Kommunikasjon om miljømessige verdier, handlinger og prestasjoner har blitt en vesentlig aktivitet for virksomheter og organisasjoner, men det er også en kilde til frustrasjon og forvirring.

2021-10-22

Mer om Standardiser og rydd vei for god miljøkommunikasjon
 

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere.

2021-10-13

Mer om 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag
 

Klima og bærekraft skal bli enda mer sentralt i arbeidet med standarder, og ISO har vedtatt en erklæring som medlemslandene har godkjent.

2021-10-01

Mer om ISO forplikter seg til å ta klimahensyn i alle standarder
1 2 > »