2021 Nyheter

 

EN 13445-serien spesifiserer kravene til design, konstruksjon, inspeksjon og testing av ikke-fyrte trykkbeholdere til oppbevaring av gass og væsker under trykk. Sammen med instruksjoner for merking og bruk av beholderne, gjør dette at en rekke ulike bransjer og forbrukere får gode og trygge produkter.

2021-07-08

Mer om Ikke-fyrte trykkbeholdere – NS-EN 13445-serien
 

Jon Sandnes mener standardisering er helt avgjørende for at samfunnet skal kunne levere bærekraftige løsninger i tiden framover. Han tar over etter tidligere leder av Statsbygg, Øivind Christoffersen, som har sittet som styreleder i to perioder.

2021-07-05

Mer om Jon Sandnes er Standard Norges nye styreleder
 

Bruken av nettbasert tilgang har det siste året skutt i været og vi tilbyr nå abonnement med 10 brukere for prisen av 3 – ut 2021.
10 ansatte fra din virksomhet får dermed tilgang til standardene dere bruker via standard.no.

2021-05-28

Mer om Få 10 brukere for prisen av 3 – ut 2021
 

Ren Fordel og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder innenfor fasilitetsstyring (FM). Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til FM-bransjen.

2021-05-20

Mer om Samarbeider om standardisering på FM-feltet
 

De fleste standarder utgis på engelsk. Språkrådet og Standard Norge ønsker å bidra til å styrke norsk fagspråk og har et felles mål om å få oversatt og utarbeidet mer norsk terminologi. 13. april inviterte vil til et frokostmøte om verdien av norsk fagspråk og terminologi. Her kan du se opptak og lese presentasjonene som ble holdt.

2021-04-21

Mer om Hvorfor trenger vi norsk fagspråk og terminologi?
 

CEN og CENELEC sin nye strategi er et framtidsrettet og overordnet dokument som vil bidra til å gi retning og form til arbeidet til de to europeiske standardiseringsorganisasjonene og deres 44 medlemmer i 34 europeiske land i det kommende tiåret.

2021-02-15

Mer om Et standardiseringssystem for framtiden
 

Brit Helle, som er direktør i EFTA, er intervjuet av CEN i forbindelse med 60-årsmarkering av europeisk standardiseringssamarbeid.

2021-01-21

Mer om Hvilke tanker har EFTA om europeisk standardisering?