2021 Nyheter

 

Standard Norge har forsterket ledelsen med tre nye direktører som skal være med på å videreutvikle organisasjonen framover. Samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og på flere og flere områder trekkes standardisering fram som virkemiddel for å løse viktige samfunnsutfordringer.

2021-12-03

Mer om Standard Norge forsterker ledelsen for å møte viktige samfunnsbehov
 

Den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI forblir medlem av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC. Dette er en god nyhet for det europeiske standardiseringsarbeidet og for norske virksomheter som samhandler med Storbritannia.

2021-12-03

Mer om Storbritannia fortsetter som fullverdig medlem av CEN
 

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. desember får du 15 % rabatt på kursavgiften. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. desember.

Rabattkode: julen21

2021-11-26

Mer om Juletilbud: 15 % rabatt på alle kurs
 

Standardsamlinger gir deg utvalgte standarder innenfor et område til en gunstig pris. Skal du ha mer enn to enkeltstandarder innenfor et område lønner det seg ofte å kjøpe en samling.

2021-11-01

Mer om Halv pris på nettbaserte standardsamlinger
 

Med FNs siste klimarapport på bordet skriker verden etter handling, og flere virksomheter svarer med lovord om egen innsats. Kommunikasjon om miljømessige verdier, handlinger og prestasjoner har blitt en vesentlig aktivitet for virksomheter og organisasjoner, men det er også en kilde til frustrasjon og forvirring.

2021-10-22

Mer om Standardiser og rydd vei for god miljøkommunikasjon
 

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere.

2021-10-13

Mer om 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag
 

Standard Norge deltar som før på stand nr E01-09 på Bygg Reis Deg. Møt oss og få siste nytt om standardene du bryr deg om.

2021-10-12

Mer om Møt oss på Bygg Reis Deg
 

Klima og bærekraft skal bli enda mer sentralt i arbeidet med standarder, og ISO har vedtatt en erklæring som medlemslandene har godkjent.

2021-10-01

Mer om ISO forplikter seg til å ta klimahensyn i alle standarder
 

Bruk av data har endret driften i de fleste virksomheter verden over ved at data nå understøtter kjerneprosessene eller gir bedre innsikt som kan heve effektiviteten. Dette gjelder både innenfor tradisjonelle sektorer og på områder med ny teknologi. 28. september 2021 kl. 1400-1715 inviteres det til et digitalt møte om dette temaet.

2021-09-08

Mer om Invitasjon til workshop: Hvordan kan standarder støtte verdikjeden for industrielle data?
 

EN 13445-serien spesifiserer kravene til design, konstruksjon, inspeksjon og testing av ikke-fyrte trykkbeholdere til oppbevaring av gass og væsker under trykk. Sammen med instruksjoner for merking og bruk av beholderne, gjør dette at en rekke ulike bransjer og forbrukere får gode og trygge produkter.

2021-07-08

Mer om Ikke-fyrte trykkbeholdere – NS-EN 13445-serien
1 2 > »