Hvilke tanker har EFTA om europeisk standardisering?

Brit Helle, som er direktør i EFTA, er intervjuet av CEN i forbindelse med 60-årsmarkering av europeisk standardiseringssamarbeid.

Europeisk standardisering er en kollektiv innsats hvor mange forskjellige mennesker fra 34 land, bidrar på ulike måter til å gjøre europeiske standarder til en suksess. For å synliggjøre og feire den verdifulle innsatsen alle disse menneskene gjør, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN lansert et prosjekt de kaller ‘Faces of standardization’. Dette er en serie intervjuer med ulike samfunnsaktører som bidrar til å gjøre det gode samarbeidet i europeisk standardisering mulig.

Ett av disse intervjuene er med Brit Helle, som er direktør for Internal Market Division i EFTA, hvor hun kommer med sine tanker og perspektiver på europeisk standardisering.

Du kan også se dette intervjuet med Britt Helle ved å følge denne lenken til YouTube.

Sist oppdatert: 2021-10-27