Løve foran Stortinget

Kan henvisning til standarder gjøre norsk regelverk bedre?

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske etaters henvisninger til standarder i norsk regelverk. Her kan du finne rapporten og se opptak av lanseringen 15. juni 2022.

Menon Economics har undersøkt praksis for henvisning til standarder i regelverk i åtte norske etater. På bakgrunn av denne undersøkelsen er det relevant å spørre:

 • Hvor egner standarder seg best i regelverksutviklingen?
 • Hvilke forhold påvirker om og hvordan regelverksutviklere bruker standarder?
 • Hvordan bør regelverksutviklere gå fram for å bruke standarder i sitt regelverk?

Menon anbefaler en rekke verktøy og sjekklister for regelverksutviklere som ønsker å vise til standarder i sitt regelverk.

Opptak av arrangementet

Se opptak av lanseringen 15. juni 2022 (programmet finner du under videovinduet).

Program

Lanseringen hadde disse programpostene:

 • Velkommen og innledning
  Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
 • Synspunker fra NFD
  Solveig Brekke Skagen, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Presentasjon av rapporten
  Øyvind Vennerød og og Oddbjørn Grønvik, Menon Economics
 • Hvordan kan standardiseringsorganisasjonene bidra til bedre og enklere regelverk? Panelsamtale med
  - Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge
  - Leif Aanensen, adm. direktør i Norsk Elektroteknisk Komite
  - Øyvind Vennerød, senioranalytiker i Menon 
 • Hvordan kan forvaltningen bruke standardisering til å skrive bedre og enklere regelverk? Panelsamtale med
  - Dag Aarnes, sekretariatsleder i Regelrådet
  - Marit Brandtsegg, direktør myndighet og regelverk i Statens Vegvesen
  - Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Petroleumstilsynet
   
 • Veien videre
  Leif Aanensen, adm. direktør i Norsk Elektroteknisk Komite

Panelsamtalene er ledet av Ingvild Næss Stub, fra Standard Norge.

Last ned rapporten

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Regelrådet, NEK og Standard Norge. med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer og last ned rapporten

Hva skjer internasjonalt og globalt?

Tidligere er det utarbeidet to internasjonale veiledningsdokumenter om forholdet mellom standarder og regelverk. Den ene er en europeisk veiledning om standarder og forskrifter, mens den andre handler om hvordan ISO- og IEC-standarder kan brukes og henvises til for å støtte regelverksutforming. 

Du finner begge dokumentene på vår side om standarder og regelverk.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Standard Norges direktør for internasjonale relasjoner og forretningsutvikling,  Ingvild Næss Stub

 

Regelrådet sin logo
   
NEK sin logo
 
Standard Norge sin logo
         

Kronikk: Nye veier til forenklingsmålet

Dag Aarnes i Regelrådet, Jacob Mehus i Standard Norge og Leif T. Aanensen i NEK

Å bruke standarder i regelverk kan gi forenklinger for næringslivet, skriver Dag Aarnes i Regelrådet, Jacob Mehus i Standard Norge og Leif T. Aanensen i NEK i en kronikk.

Sist oppdatert: 2022-06-17