Pollen i Arendal med logo: Møt oss på Arendalsuka
(Foto: Arendal turistkontor)

Møt Standard Norge på Arendalsuka 2022

Standard Norge deltar med tre arrangement og inviterer i tillegg til «åpen båt» to ganger under Arendalsuka 2022. Temaene på arrangementene omfatter aldersinkluderende arbeidsliv, plast og sirkulærøkonomi, og smarte byer og robotikk. Velkommen til arrangement hvor du kan møte både oss og mange spennende samarbeidspartnere.

Streaming for deg som ikke deltar på Arendalsuka

Alle våre arrangement i Samfunnsteltet blir streamet. Dersom du ikke kommerer til å være på Arendalsuka, kan du se streamingen her:

Det inkluderende arbeidsliv - alder ingen hindring?

I Norge har vi, i likhet med i resten av den vestlige verden, stor vekst i antall eldre. Sju av ti ledere mener at 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10 – 15 år yngre. Samtidig blir det stadig tydeligere at det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av samfunns- og arbeidslivet at vi bruker den ressursen eldre er på en smartere og mer samfunnsnyttig måte. Verdifull erfaring og kompetanse går tapt når eldre forlater arbeidslivet for tidlig. Vi må skape et inkluderende arbeidsliv som er smartere for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte. Nå kommer det standarder som kan hjelpe alle typer virksomheter til å jobbe systematisk med å involvere eldre på en god måte.

Tid: Onsdag 17. august kl. 1830-1930 
Sted: Samfunnsteltet

Les mer om arrangementet «Det inkluderende arbeidsliv - alder ingen hindring?» på Arendalsukas nettsider.

Plast – muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi

Torsdag 18. august starter vi, i samarbeid med TEKNA, dagen med et frokostarrangement. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe klima- og miljømål mål mot 2030 og 2050, og felles standarder er helt avgjørende for måloppnåelsen. Standarder er blant annet viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Hvordan kan standarder brukes til å få fortgang i den sirkulære økonomien, spre innovasjon og sørge for at produkter som for eksempel plast kan inngå i en sirkulær økonomi? Kan standarder bidra til et mer funksjonelt regelverk, et regelverk som fortsatt er under utvikling?

Tid: Torsdag 18. august kl. 0800-0900
Sted: Samfunnsteltet

Les mer om arrangementet «Plast – muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi» på Arendalsukas nettsider.

Hva gjør vi når robotene inntar fortauene våre?

Samferdselssektoren er inne i en stor digital omstilling. Om ikke lenge vil robotene innta gatebildet og kjøretøyene bli mer og mer automatiserte. Hvordan unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne? Kan standarder bidra i morgendagens bybilde og styrke regelverket? Torsdag 18. august 1200 inviterer vi, i samarbeid med Statens vegvesen, til et arrangement hvor du kan få høre mer om utfordringer knyttet til automasjon og smarte byer.

Tid: Torsdag 18. august kl. 1200-1300
Sted: Samfunnsteltet

Les mer om arrangementet «Hva gjør vi når robotene inntar fortauene våre?» på Arendalsukas nettsider.

Åpen båt

Hvordan kan standarder gjøre norsk samfunnsliv bedre, og hvordan kan du bidra til at vi får de standardene vi trenger? Vi har en sjarmerende trebåt liggende i Pollen. Der kan du møte noen av våre fagfolk for å høre mer om hva som skjer innenfor norsk og internasjonal standardisering. Besøk oss når vi har «åpen båt» og slå av en prat. Kanskje kan du lære litt om standarder eller kanskje du kan gi oss innspill til nye standarder som bør lages.

Vi har valgt ut to tema spesielt til de to tidspunktene vi har åpen båt:

  • EU og norsk politikk, reguleringer og standardisering (onsdag 17. august kl. 1500-1630)
  • Hvordan kan standarder bidra i det grønne skiftet? (torsdag 18. august kl 1400-1530)

Til det første temaet kan vi også vise til en studie som nettopp er gjennomført om hvordan norske myndigheter bruker og kan bruke standarder som supplement og/eller til å understøtte regelverket.

Det vil selvsagt også være mulig å ta opp andre tema du ønsker å snakke med oss i Standard Norge om, og vi tar gjerne en kopp kaffe på trebåten vår i Pollen når det måtte passe.

Tid: Onsdag 17. august kl. 1500-1630 og torsdag 18. august kl. 1400-1530
Sted: Egen båt, nummer to på vestsiden ved den midlertidige gangbroen. Se etter flagg med Standard Norges logo.

Les mer om «Åpen båt, onsdag» og «Åpen båt, torsdag» på Arendalsukas nettsider.

Sist oppdatert: 2022-08-16