Pollen i Arendal med logo: Møt oss på Arendalsuka
(Foto: Arendal turistkontor)

Standard Norge på Arendalsuka 2022

Takk til alle som deltok på våre arrangement og andre vi møtte under Arendalsuka 2022. Her finner du opptak av de tre seminarene vi arrangerte, om aldersinkluderende arbeidsliv, plast og sirkulærøkonomi, og smarte byer og robotikk.

Det inkluderende arbeidsliv - alder ingen hindring?

I Norge har vi, i likhet med i resten av den vestlige verden, stor vekst i antall eldre. Sju av ti ledere mener at 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10 – 15 år yngre. Samtidig blir det stadig tydeligere at det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av samfunns- og arbeidslivet at vi bruker den ressursen eldre er på en smartere og mer samfunnsnyttig måte. Verdifull erfaring og kompetanse går tapt når eldre forlater arbeidslivet for tidlig. Vi må skape et inkluderende arbeidsliv som er smartere for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte. Nå kommer det standarder som kan hjelpe alle typer virksomheter til å jobbe systematisk med å involvere eldre på en god måte.

Plast – muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi

Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe klima- og miljømål mål mot 2030 og 2050, og felles standarder er helt avgjørende for måloppnåelsen. Standarder er blant annet viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Hvordan kan standarder brukes til å få fortgang i den sirkulære økonomien, spre innovasjon og sørge for at produkter som for eksempel plast kan inngå i en sirkulær økonomi? Kan standarder bidra til et mer funksjonelt regelverk, et regelverk som fortsatt er under utvikling?

Hva gjør vi når robotene inntar fortauene våre?

Samferdselssektoren er inne i en stor digital omstilling. Om ikke lenge vil robotene innta gatebildet og kjøretøyene bli mer og mer automatiserte. Hvordan unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne? Kan standarder bidra i morgendagens bybilde og styrke regelverket?

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til noen av disse arrangementene eller kanskje du er interessert i å engasjere deg i standardiseringsarbeid, kan du kontakte oss på info@standard.no

Det er også mulig å melde seg på et av våre gratis kurs i standardisering. Se mer informasjon under "Kurs i standardisering".

Sist oppdatert: 2022-09-05