Kvinne i møte rekker opp hånden

Nytt høringssystem for standarder

Mandag 6. mars 2023 lanserer Standard Norge en ny portal for standarder som er på høring. Målet er økt brukervennlighet og større engasjement rundt standardisering.

Åpenhet er et av hovedprinsippene i standardisering. Alle standarder som utvikles, blir sendt på høring. Når et forslag til standard er klart, gjøres det tilgjengelig i høringssystemet og alle interessenter kan gi sine høringskommentarer.

– Høring er en viktig del av prosessen fram til en ferdig standard. Kommentarene vi får gjennom høringssystemet, bidrar til at standardene blir bedre. Med den nye portalen blir det enklere å lese og kommentere høringsforslag, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Med det nye høringssystemet tar Standard Norge et viktig steg mot en stadig mer digital standardiseringsprosess.

– Vi er stolte av at denne tjenesten er utviklet og levert av vårt datterselskap Standards Digital. Løsningen er allerede i bruk hos flere av deres kunder, sier Mehus.

Les mer om standardiseringsprosessen

Om høringssystemet

Høringssystemet er en gratis tjeneste som gir tilgang til alle standarder som til enhver tid er på høring. For å få tilgang til høringsforslagene kreves det at du oppretter en bruker i portalen eller logger inn. Du kan finne en brukerveiledning under «Hjelp» i høringssystemet.

I systemet får du tilgang til høringsforslagene på skjermen. Et høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 8-10 uker, og det oppgis høringsfrist for hvert dokument. Dersom du ønsker å kommentere, markerer du det valgte avsnittet eller valgt side og skriver inn en kommentar med forslag til ny tekst og sender inn. (Merk at høringsversjoner ofte blir justert før endelig standard gis ut. )

Alle kommentarer som kommer inn, blir vurdert og behandlet.

Du finner lenke til høringsportalen på vår side «Standarder på høring» fra mandag 6. mars.

Spørsmål og svar

  • Jeg har lagt inn kommentarer i gammelt system. Blir de ivaretatt?
    Ja. Men det er viktig at du har lagret og sendt inn kommentarene dine. Det må du gjøre før 5. mars 2023.
  • Jeg har brukt det gamle høringssystemet. Må jeg opprette ny bruker?
    Ja, det er en ny brukerregistrering for det nye systemet.
  • Kan jeg kommentere fra mobil og nettbrett?
    Grensesnittet og formatene på mindre enheter er foreløpig ikke optimale for brukere, men det er mulig å lese forslagene på mobile enheter.

Sist oppdatert: 2023-03-02