Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Helse og omsorg

 

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre kvalitet ved somatiske akuttmottak.

2018-04-24

Mer om Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for akuttmottak?
 

Standard Norge ønsker innspill på hvilke standarder som bør utvikles for smittevern. Helseinstitusjoner følger smitteverntiltak for å begrense smitteoverføring fra kjente og ukjente smittekilder. Egne standarder kan bidra.

2018-04-23

Mer om Standarder for smittevern – har du innspill?
 

Det utarbeides flere internasjonale standarder for sterilisering, men er disse tilpasset norske behov? Det kan du og din virksomhet bidra til.

2018-04-18

Mer om Vil du delta i arbeidet med standarder for sterilisering av helseprodukter?
 

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for akuttmottak. Velkommen til informasjonsmøte 20. mars!

2018-02-13

Mer om Krav til kvalitet i akuttmottak - invitasjon
 

På Akershus Universitetssykehus ble samme medikament merket ulikt ved forskjellige avdelinger. Nå bidrar en standard for merking til bedre pasientsikkerhet ved sykehuset.

2018-02-05

Mer om Ahus anbefaler andre sykehus å bruke etikettstandard
 

Vi er på jakt etter eksperter på helseadministrasjon som vil samarbeide med kolleger fra hele verden om nye internasjonale standarder.

2017-12-15

Mer om Nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor helseadministrasjon
 

Vi trenger innspill fra fagmiljøet om nytt standardiseringprosjekt innenfor naturmedisin.

2017-12-13

Mer om Europeisk prosjekt innenfor naturmedisin – vi ønsker innspill
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester.

2017-12-04

Mer om Fritt valg i hjemmet - standard for BPA og kontraktstandard for helsetjenester
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), NS 8435, regulerer forhold hvor sterkt funksjonshemmede parter selv velger alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

2017-10-31

Mer om Frihet, fleksibilitet og selvstendig liv – BPA-standarden er revidert
 

Vi ønsker dine innspill i et nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innen «Det aldrende samfunnet».

2017-10-11

Mer om Standarder for en god og aktiv alderdom
1 2 3 4 5 6 7 > »