Helse og omsorg

 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene ble presentert på et seminar i Stavanger 28. november. Der fortalte blant annet ulike aktører litt om sin erfaring med BPA-standarden etter at den har vært i bruk siden 2011. Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

2017-12-04

Mer om Fritt valg i hjemmet - standard for BPA og kontraktstandard for helsetjenester
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), NS 8435, regulerer forhold hvor sterkt funksjonshemmede parter selv velger alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

2017-10-31

Mer om Frihet, fleksibilitet og selvstendig liv – BPA-standarden er revidert
 

Vi ønsker dine innspill i et nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innen «Det aldrende samfunnet».

2017-10-11

Mer om Standarder for en god og aktiv alderdom
 

Det skal utarbeides en ny europeisk standard for tjenestekjeden rundt digitale trygghetsalarmer. 20. september inviterer Standard Norge til informasjonsmøte.

2017-09-13

Mer om Informasjonsmøte: Tjenestestandard for digitale trygghetsalarmer
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er under revisjon og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene ble presentert på et frokostmøte 22. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2017-06-23

Mer om Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

Det er stadig mer vanlig å ta medisinske prøver av seg selv, såkalt selvtesting. I dag er det nærmest ubegrensede muligheter for hva man kan teste selv via Internett. Standard Norge i samarbeid med NITO arrangerte et frokostmøte om dette temaet 25. april. Her kan du se presentasjonene som ble holdt.

2017-05-04

Mer om Pasientnær analyse og selvtesting – har vi oversikt?
 

Standard Norge etterlyser norske aktører i utviklingen av standarder innenfor helse og omsorg.

2017-04-18

Mer om Standardisering – en drivkraft for innovasjon
 

En ny kontraktsstandard skal sikre godt samarbeid, valgfrihet og kvalitet innenfor helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

2017-04-07

Mer om Ny Norsk Standard skal sikre valgfrihet i hjemmet
 

De norske helse- og omsorgstjenester skal i størst mulig grad tilpasses individuelle behov. Det er brukernes funksjon og ressurser som skal stå i sentrum. På Helsestasjon for eldre på Grünerløkka i Oslo får brukerne gratis individuell veiledning innenfor flere områder. Målet er at bydelens eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

2017-04-03

Mer om Helsestasjon for eldre – mye hjelp på ett sted
 

Denne standarden vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene, føre til forenkling, forutsigbarhet og besparelse. Ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

2017-03-22

Mer om NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet
1 2 3 4 5 6 > »