Helse og omsorg

 

Standard Norge starter nå utviklingen av en Norsk Standard som spesifiserer krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere. 15. juni inviterte vi til frokostmøte hvor prosjektet ble presentert og vi inviterte til å delta i arbeidet.

2021-06-15

Mer om Norsk Standard for faglig oppdatering av helsefagarbeidere - nytt standardiseringsprosjekt
 

Noen treningssentre er åpne, mens andre nå gradvis åpner igjen. Standard Norge har sammen med bransjen jobbet med å utvikle flere kvalitetsstandarder og veiledninger for drift av treningssentre. Disse ble presentert på et frokostmøte 8. juni.

2021-06-08

Mer om Fra gym til folkehelse – kvalitetsstandarder for treningssentre
 

Standarden NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Den ble presentert på et Standard Morgen 14. april. Her finner du presentasjonene som ble holdt og et opptak av det digitale frokostmøtet.

2021-04-14

Mer om Ny Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere lansert
 

Standarden, NS 6600, er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Forslaget på standard er på høring fram til 1. mai, og du kan komme med innspill.

2021-03-10

Mer om Standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene på høring
 

Er det behov for internasjonale standarder for servicehunder? Vi har fått et prosjektforslag og ønsker tilbakemelding fra norske interessenter, både om behovet og om dere ønsker å bidra i utviklingen.

2021-02-25

Mer om Prosjektforslag – ny standard for servicehunder
 

Vi har sett et økende behov for en kontraktsstandard for innkjøp av laboratorieutstyr og medisinsk utstyr til helse- og omsorgsektoren. Dette ble også underbygget på et informasjonsmøte vi holdt 10. desember. Vi inviterer nå derfor alle interesserte til å bli med og lage en slik standard.

2020-12-16

Mer om Vil du bli med og lage standard for innkjøp av utstyr til helse- og omsorgsektoren?
 

Er tiden moden for å utvikle en Norsk Standard for innkjøp av varer og tjenester knyttet til laboratorier og medisinsk utstyr? Dette har blitt avdekket som et behov og 10. desember arrangerte vi et frokostmøte for å informere om forslaget.

2020-12-11

Mer om Skal vi lage en kontraktsstandard for innkjøp til helse- og omsorgssektoren?
 

Standarden NS-EN 17269 legger til rette for at pasientinformasjon skal kunne deles mellom helsevirksomheter og på tvers av landegrenser. Den gir et overordnet rammeverk for strukturering og utveksling av pasientopplysninger i Norge.

2020-12-04

Mer om Internasjonalt pasientsammendrag (IPS) - Et rammeverk for deling av pasientinformasjon
 

Standard Norge har opprettet en komité som skal utvikle Norsk Standard for aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering. Vil du og din virksomhet delta?

2020-12-01

Mer om Nå starter utviklingen av flere standarder for universell utforming
 

Den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene, ble lansert på et frokostmøte onsdag 25. november. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

2020-11-26

Mer om Ny standard for pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester, lansert
1 2 3 4 5 6 7 > »