Helse og omsorg

 

Standard Norge oppretter en norsk komité som skal bidra til utviklingen av internasjonale standarder for robotteknologi. Vi inviterer norske aktører og eksperter på robotteknologi til oppstartsmøte 25. mars.

2020-02-24

Mer om Vil du utvikle standarder for robotteknologi?
 

Standard Norge inviterer til oppstartsmøte for en norsk fagkomité for et aldersinkluderende samfunn. De nye standardene skal bidra til et fleksibelt arbeidsliv og en aktiv og trygg alderdom.

2020-02-07

Mer om Vil du utvikle standarder for et aldersinkluderende samfunn?
 

Flere norske kommuner bygger demenslandsbyer for å lage best mulig boliger og omgivelser for denne pasientgruppen. Samtidig skrives den internasjonale standarden som bidrar til å spre beste praksis på området.

2020-02-07

Mer om Nå skrives standard for demenslandsbyer
 

En ny internasjonal standard for aldersinkluderende arbeidsliv og veiledning om en god seniorpolitikk, er under utvikling. Norske eksperter deltar i dette arbeidet.

2020-02-02

Mer om Du kan påvirke standarden for et aldersinkluderende arbeidsliv og en god seniorpolitikk
 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra norske fagmiljøer.

2019-11-26

Mer om Er det behov for internasjonale standarder for å måle aktivitet i overflater med biocidegenskaper og antimikrobielle egenskaper?
 

NS-EN ISO 9999:2016 - Hjelpemidler for personer med redusert funksjonsevne - Klassifisering og terminologi er nå endelig oversatt til norsk fagterminologi.

2019-09-30

Mer om Nå på norsk – ISO 9999 for terminologi og klassifisering av hjelpemidler
 

Standard Norge vurderer å etablere en norsk speilkomite som skal følge opp internasjonalt standardiseringsarbeid på bioteknologi-området. Nå ønsker vi tilbakemelding fra det norske fagmiljøet.

2019-08-23

Mer om Vil du bidra i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor bioteknologi?
 

I juni har det kommet ut en ny standard for menneskesentrerte organisasjoner, NS-EN ISO 27501:2019, som gir veiledning til ledere om hvordan de kan oppnå en menneskesentrert tilnærming i sin organisasjon.

2019-06-12

Mer om Hva kjennetegner en arbeidsplass hvor man setter mennesket i sentrum?
 

For å få fart på handel med tjenester over landegrensene i Europa, tok EU initiativ overfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN for å få utarbeidet standarder for tjenesteleveranser. Det har resultert i tre nye standarder som er på høring fram til 10. juni 2019.

2019-06-04

Mer om Innkjøp av tjenester, kontrakter og oppfølging av tjenestekvalitet
 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Vi ønsker innspill om det er behov for standarder som setter kvalitetskrav til sex-leketøy.

2019-05-31

Mer om Er det behov for en internasjonal standard for sex-leketøy?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »