Helse og omsorg

 

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre renhold i pasientnære omgivelser.

2018-10-01

Mer om Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for renhold i pasientnære omgivelser?
 

Standarden, NS-EN 15224, er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med tilleggskrav, fortolkninger og veiledninger. Standarden ble utgitt på engelsk i 2017, og 25. september 2018 lanserte vi den norsk utgaven på et eget frokostmøte.

2018-09-25

Mer om Kvalitet for helse- og omsorgstjenester - lansering av NS-EN 15224 oversatt til norsk
 

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre kvalitet ved somatiske akuttmottak.

2018-04-24

Mer om Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for akuttmottak?
 

Standard Norge ønsker innspill på hvilke standarder som bør utvikles for smittevern. Helseinstitusjoner følger smitteverntiltak for å begrense smitteoverføring fra kjente og ukjente smittekilder. Egne standarder kan bidra.

2018-04-23

Mer om Standarder for smittevern – har du innspill?
 

Det utarbeides flere internasjonale standarder for sterilisering, men er disse tilpasset norske behov? Det kan du og din virksomhet bidra til.

2018-04-18

Mer om Vil du delta i arbeidet med standarder for sterilisering av helseprodukter?
 

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for akuttmottak. Velkommen til informasjonsmøte 20. mars!

2018-02-13

Mer om Krav til kvalitet i akuttmottak - invitasjon
 

På Akershus Universitetssykehus ble samme medikament merket ulikt ved forskjellige avdelinger. Nå bidrar en standard for merking til bedre pasientsikkerhet ved sykehuset.

2018-02-05

Mer om Ahus anbefaler andre sykehus å bruke etikettstandard
 

Vi er på jakt etter eksperter på helseadministrasjon som vil samarbeide med kolleger fra hele verden om nye internasjonale standarder.

2017-12-15

Mer om Nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor helseadministrasjon
 

Vi trenger innspill fra fagmiljøet om nytt standardiseringprosjekt innenfor naturmedisin.

2017-12-13

Mer om Europeisk prosjekt innenfor naturmedisin – vi ønsker innspill
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester.

2017-12-04

Mer om Fritt valg i hjemmet - standard for BPA og kontraktstandard for helsetjenester
1 2 3 4 5 6 7 > »