Norge setter standarden på akuttmedisin

I begynnelsen av mars inviterte Standard Norge og Helsedirektoratet en delegasjon med europeiske standardiseringseksperter til et møte om akuttmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Professor i akuttmedisin, Mads Gilbert.

Professor i akuttmedisin, Mads Gilbert.

Professor i akuttmedisin, Mads Gilbert, imponerte ekspertene med sitt innlegg om den norske akuttmedisinske organiseringen generelt, og spesielt hvordan ambulansetjenestene og de enkelte ambulansene med fagarbeidere fungerer som små «mobile sykehus» i nært samarbeid med primærhelsetjenesten og AMK-nettverket. I akutte situasjoner teller sekunder og minutter – og alt må «stemme». Derfor er standarder helt avgjørende, både teknisk, fagmedisinsk og operativt.

Helse for alle
I Norge er mottoet «helse for alle». Vi har spredt bosetting, og mange må reise langt for å komme til sykehus. Samtidig er det et politisk mål å tilby alle innbyggere like god medisinsk hjelp, uavhengig av bosted. Dette ivaretar vi gjennom strenge krav til kvalitet og sikkerhet i ambulansetjenesten til tross for utfordringer knyttet til klima og lange avstander. Om ambulansene operer på veien, til sjøs eller i lufta er de utstyrt med medisinsk utstyr basert på samme standarder, og det er strenge sikkerhetskrav til kjøretøyene.

Gilbert trakk fram AMK-sentralen i Tromsø, og hvordan den opererer som et effektivt, medisinskfaglig knutepunkt for tidskritisk koordinering av de offentlige bil-, båt-, fly- og helikopter-ambulansene, lokale legevakter, lokale akuttsykehus og universitetssykehuset.

De europeiske ekspertene ble imponert over Mads Gilberts presentasjon og hvordan standardene fungerer i praksis, og ønsker å invitere han til Brussel for å holde den samme presentasjonen der.

Europeisk standardiseringsarbeid
Norge er aktivt med i europeisk standardiseringsarbeid knyttet til redningssystemer i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Standard Norge som er det norske medlemmet i CEN, har en egen norsk komité for redningssystemer under ledelse av Per Kristian Andersen i Helsedirektoratet. I tillegg til Helsedirektoratet deltar eksperter fra leverandørsiden, brukere og helseforetak i dette arbeidet. Den norske komiteen har som mål å følge det europeiske arbeidet tett og påvirke arbeidet slik at norske behov blir ivaretatt når felles-europeiske standarder utvikles.

Nye redningshelikoptre
Når Norge nå har signert avtalen om kjøp av nye redningshelikoptre, er europeiske luftambulansestandarder lagt til grunn i anskaffelsesprosessen der det er relevant. Dette gjelder spesielt standarder for det medisinske utstyret som monteres i helikoptrene.

Inviterer flere eksperter til standardiseringsarbeid
- I Standard Norge har vi nå satt oss som mål å bidra til å sette standarden for et mer moderne og effektivt helsevesen. Vi ønsker å invitere flere norske eksperter inn i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid, og er opptatt av å lage standarder Helse-Norge trenger, sier adm. dir. Trine Tveter i Standard Norge.

Eget fagråd for helse i Standard Norge
Standard Norge har etablert et eget fagråd for helse som skal gi råd og legge overordnede føringer for nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på helseområdet. Fagrådet består av representanter fra Myndighetene, regionale helseforetak, forskere, brukerorganisasjoner, leverandørforeninger og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Ta kontakt med vår Inger Jakobsen i Standard Norge for mer informasjon!

Sist oppdatert: 2016-01-12

NOK 534,00 (eks. mva)

Ambulanser og ambulanseutstyr - Veiambulanser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 446,00 (eks. mva)

Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 1: Grensesnitt til transportenheten

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 446,00 (eks. mva)

Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 2: Systemkrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 1: Spesifikasjon for generelle båresystemer og utstyr til å bære pasienter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 446,00 (eks. mva)

Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 2: Bårer med elektrisk motor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser - Del 3: Båre for tung last

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 380,00 (eks. mva)

Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 4: Sammenleggbare bærestoler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser - Del 5: Bårestøtte

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 2: Operasjonelle og tekniske krav til luftambulanser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang