Mange mennesker i en sal

I Tromsø settes standarden for internasjonal tannhelse

Kommende uke møtes rundt 300 internasjonale eksperter innenfor tannhelse i Tromsø. Gjennom uken skal det arrangeres rundt 60 møter i ulike ekspertgrupper som tar for seg alt fra fyllinger, implantater og instrumenter til computerassistert design. Det er ingen tilfeldighet at dette årsmøtet er lagt til Tromsø som har en av Europas mest moderne tannlegeutdanninger.

Søndag 11. september kl. 1900 inviterte Tromsø kommune til mottakelse for delegatene på Ishavshotellet. Varaordfører og tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, ønsket velkommen til Tromsø.

Trygg tannbehandling globalt
Det er Standard Norge med støtte fra Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM) som er vertskap for dette møtet. Målet er å finne de beste løsningene for trygg tannbehandling globalt. Japan har en stor dental industri og stiller med neste 80 delegater alene, fra USA kommer 53 eksperter og fra Tyskland 32. Norge har 9 delegater som fordeler seg på ulike ekspertgrupper. Ekspertgruppene er bredt sammensatt med representanter fra industrien, forskning og myndigheter.

Over 150 standarder
På et gjennomsnittlig norsk tannlegekontor er det i bruk over 150 internasjonale standarder.  Alle standardene utarbeides internasjonalt innenfor standardiseringsorganisasjonen ISO der Standard Norge er norsk medlem. Standardene blir Norsk Standard etterpå.

Markedet for tannhelseprodukter er globalt. Tenner er relativt like overalt, vestlig og japansk tannbehandling er forholdsvis lik. Derfor er det bra at også alle standarder vi forholder oss til er internasjonale slik at testmetodene er internasjonalt akseptert.

Temaer i Tromsø
Tromsømøtet er det 52. i rekken av årsmøter i denne internasjonale komiteen for tannhelse. Store temaer for møtet i Tromsø er for eksempel forebyggende tannhelsearbeid, materialer og pasientsikkerhet og tenner som identifikasjonskriterium.

I forbindelse med Tsunamien i Thailand baserte for eksempel identifiseringen av 58 av de 84 omkomne norske turistene seg på tenner og tannforhold. Nå utarbeides det standarder for denne typen identifikasjonsarbeid under amerikansk ledelse og dette blir et stort tema i Tromsø.

Les mer om hva standarder innenfor tannhelse kan bidra til.

Fakta om NIOM
NIOM er et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer. Grunnlagt i 1972 for å sikre at materialer og metoder som brukes i tannpleien i Norden er trygge og egnet til sin bruk. NIOM arbeider for å fremme pasientsikkerhet gjennom forskning, evaluering av materialene som brukes og deltakelse i internasjonal og europeisk standardiserings-arbeid. NIOM driver bl.a. med forskningsbasert rådgivning mot helsemyndigheter og tannhelsetjenesten i Norden. NIOM har en kvalifisert stab som dekker alle aspekter av dentale biomaterialer: klinisk odontologi, biologi, toksikologi, analytisk og polymer kjemi, metallurgi og mekanisk testing. De er for tiden er 20 fast ansatte som arbeider sammen med flere stipendiater og gjesteforskere.

 

Folk under mottakelse

 

Folk under en mottakelse
Folk under en mottakelse

 

Folk under en mottakelse

Sist oppdatert: 2016-09-12