2017 Nyheter

 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), NS 8435, regulerer forhold hvor sterkt funksjonshemmede parter selv velger alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

2017-10-31

Mer om Frihet, fleksibilitet og selvstendig liv – BPA-standarden er revidert
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er under revisjon og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene ble presentert på et frokostmøte 22. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2017-06-23

Mer om Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

En ny kontraktsstandard skal sikre godt samarbeid, valgfrihet og kvalitet innenfor helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

2017-04-07

Mer om Ny Norsk Standard skal sikre valgfrihet i hjemmet
 

Er dette stikkord og koblinger som du er opptatt av? Doping berører alle som driver med idrett på ulike nivåer. Dette gjelder både i forhold til etikk og helse. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) undersøker nå om det skal settes i gang et standardiseringsarbeid på området: «Nutritional Supplements compatible with doping prevention». Det gjelder kosttilskudd, mat og drikke som er spesielt beregnet på idrettsutøvere

2017-02-09

Mer om Kosttilskudd og forhindring av doping