NS 8437 - kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Denne standarden vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene, føre til forenkling, forutsigbarhet og besparelse. Ikke minst vil den legge til rette for et godt samarbeid mellom partene.

Utfordringene på området er at kontraktsoppfølging er svært ressurskrevende og med et komplisert regelverket å forholde seg til. Det eksisterer et utall av konkurranseformer, ulike kontraktstyper og prosedyrer, samtidig som kompetansen variere både på bestiller- og på leverandørsiden. 

NS 8437 regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og en leverandør av helse- og omsorgstjenester, og er til bruk ved inngåelse av en avtale mellom partene. Gjelder både helsetjenester og praktisk bistand.

Standarden regulerer de tilfeller hvor brukerne har et tidsbegrenset vedtak om rett til hjelp i hjemmet, i en tilmålt tid. Tjenestetilbudet er organisert etter brukervalgmodellen, og brukerne kan selv velge leverandør innenfor sine vedtakstimer. Kommunen og et antall private aktører som er godkjent, yter tjenester i henhold det vedtak som foreligger. 

NS 8437 er vid, med et bredt virkeområde. Den omfatter både typiske helsetjenester som utføres av helsepersonell og tjenester av mer praktisk karakter, som kan utføres av andre – slik som bistand til dagliglivets gjøremål.

Sist oppdatert: 2017-03-23

NS 8437:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang