Eldre kvinne kjører bil

Standarder for en god og aktiv alderdom

Vi ønsker dine innspill i et nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innen «Det aldrende samfunnet».

Takket være fremskritt innen medisin, levestandard og omsorg, lever vi lenger for hver generasjon. Det betyr en aldrende befolkning som gir nye utfordringer, men også muligheter, for internasjonale standarder.

Etter initiativ fra vår britiske søsterorganisasjon British Standardization Institute (BSI) utreder vi norsk interesse for nytt standardiseringsarbeid innen "The ageing society" eller  "Det aldrende samfunnet".

Arbeidet foregår i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og standardene som utvikles skal tilrettelegger for en inkluderende og aktiv alderdom. Prosjektet favner vidt, og har en helhetlig tilnærming til tjenester og produkter som retter seg mot den økende andelen eldre i befolkningen.

ISO Ageing Societies vil derfor i utredningsfasen kartlegge innovative tankesett og løsninger, teknologi og tjenester som tilrettelegger for en god og aktiv alderdom. Mulige arbeidsområder for prosjektet er:

  • Standarder rettet mot demensomsorg og andre kognitive aldersrelaterte sykdommer og tilstander
  • Alderdom og arbeidsliv
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak – Forebygging av aldersrelaterte livsstilssykdommer, opprettholdelse av funksjon og aktivitet, og tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet.
  • Teknologi og kommunikasjon – Innovasjon og tjenester for deltakelse, støtte og andre sosiale formål
  • Standarder rettet mot frivillige bidragsytere og samarbeid mellom helsepersonell, familie, venner og andre støttespillere
  • Universell utforming av miljø og tjenester – supplere eksisterende standarder på fagområdet
  • Standarder for tilgjengelighet av tjenester, produkter og informasjon med mer
  • Digitale tjenester og teknologi – trygghetsskapende tjenester, teknologi i hjemmet og medisinsk utstyr for å nevne noen.

Om du ønsker å delta i dette arbeidet eller komme med kommentarer til prosjektet, kan du sende dine innspill til prosjektleder hos Standard Norge, Martine L. Drevvatne.

Norske synspunkter og tilbakemeldinger blir oversendt ISO og sekretariatet i BSI. 

Les mer om standardiseringsarbeid innenfor omsorgstjenester

Les mer om standardiseringsarbeid innenfor helse

Sist oppdatert: 2018-01-08