Pasient i seng rulles gjennom sykehuskorridor av to blåkledde personer

Krav til kvalitet i akuttmottak - invitasjon

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for akuttmottak. Velkommen til informasjonsmøte 20. mars!

En ny nasjonal komité skal utvikle en Norsk Standard med krav til kvalitet i akuttmottak. På informasjonsmøtet ønsker vi å drøfte forslag til mandat og sammensetning av komiteen.

Standarden vil bygge på prinsipper for kontinuerlig forbedring og samsvare med internasjonale ledelsessystemstandarder.   

Agenda for møtet:

  1. Orientering om bakgrunnen for prosjektet, Standard Norge sin rolle og hvordan arbeidet er tenkt gjennomført. Inger Jakobsen, Standard Norge
  2. Innlegg fra Helsedirektoratet
  3. Hva bør inngå i en standard for akuttmottak? Inger Larsen, leder for akuttmottaket ved Ullevål sykehus.
  4. Hva viser tilsyn av norske akuttmottak? Pål Børresen, Helsetilsynet
  5. Gjennomgang og drøfting av utkast til mandat for utvikling av Norsk Standard for akuttmottak. Marit Kveine Nygren, Standard Norge
  6. Videre plan for arbeidet. Marit Kveine Nygren, Standard Norge

Tidspunkt: Tirsdag 20. mars kl 12.00 – 15.00

Sted: Standard Norge, Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo. Reisebeskrivelse

Enkel servering ved møtestart.

Påmelding: 

Send en e-post til prosjektleder Marit Kveine Nygren innen 10.mars 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til henne på e-post eller telefon (907 70 628).

Sist oppdatert: 2018-02-15