2020 Nyheter

 

Dette dokumentet skal bidra til redusert risiko for smittespredning og god samhandling mellom renholdere og resten av virksomheten. Det er utviklet av en bredt sammensatt komité av fagfolk, på initiativ fra Forum for sykehusrenhold.

2020-04-03

Mer om Ny Teknisk Spesifikasjon for renhold i helse- og omsorgstjenesten
 

Flere standarder for respiratorer og tilhørende medisinsk utstyr gjøres midlertidig tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

2020-04-03

Mer om Standarder for respiratorer er nå tilgjengelige kostnadsfritt
 

Virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. – Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

2020-03-23

Mer om Smittevernstandarder tilgjengeliggjøres for å få utstyr raskere ut i markedet
 

– Vi må skape samhandling. Svaret er å fokusere på standardisering, sier Hans Löve Larsen i Direktoratet for e-helse. Gjennom Standard Norge deltar direktoratet i internasjonal standardisering. Det kan også din virksomhet gjøre.

2020-03-19

Mer om Du kan bidra til gode standarder for e-helse
 

Håndtering av biologiske materialer i laboratorier er viktig for mange sektorer, men kommer ikke uten farer. Effektiv risikostyring av biofarlige materialer betyr redusert sjanse for ulykker, mindre innvirkning på miljøet og en mer effektiv bruk av tid og ressurser. En ny internasjonal standard for ledelsessystemer er ment å hjelpe.

2020-03-18

Mer om Den første internasjonale standarden for biosikkerhet
 

Bruk av internasjonale standarder bidrar til å løse nasjonale utfordringer, innenfor både IKT- og helsesektoren. Gjennom aktiv deltakelse kan norske aktører påvirke utviklingen av disse standardene.

2020-03-04

Mer om E-helse og internasjonal standardisering
 

Standard Norge oppretter en norsk komité som skal bidra til utviklingen av internasjonale standarder for robotteknologi. Vi inviterer norske aktører og eksperter på robotteknologi til oppstartsmøte 25. mars.

2020-02-24

Mer om Vil du utvikle standarder for robotteknologi?
 

Standard Norge inviterer til oppstartsmøte for en norsk fagkomité for et aldersinkluderende samfunn. De nye standardene skal bidra til et fleksibelt arbeidsliv og en aktiv og trygg alderdom.

2020-02-07

Mer om Vil du utvikle standarder for et aldersinkluderende samfunn?
 

Flere norske kommuner bygger demenslandsbyer for å lage best mulig boliger og omgivelser for denne pasientgruppen. Samtidig skrives den internasjonale standarden som bidrar til å spre beste praksis på området.

2020-02-07

Mer om Nå skrives standard for demenslandsbyer
 

En ny internasjonal standard for aldersinkluderende arbeidsliv og veiledning om en god seniorpolitikk, er under utvikling. Norske eksperter deltar i dette arbeidet.

2020-02-02

Mer om Du kan påvirke standarden for et aldersinkluderende arbeidsliv og en god seniorpolitikk