2020 Nyheter

 

Vi har sett et økende behov for en kontraktsstandard for innkjøp av laboratorieutstyr og medisinsk utstyr til helse- og omsorgsektoren. Dette ble også underbygget på et informasjonsmøte vi holdt 10. desember. Vi inviterer nå derfor alle interesserte til å bli med og lage en slik standard.

2020-12-16

Mer om Vil du bli med og lage standard for innkjøp av utstyr til helse- og omsorgsektoren?
 

Er tiden moden for å utvikle en Norsk Standard for innkjøp av varer og tjenester knyttet til laboratorier og medisinsk utstyr? Dette har blitt avdekket som et behov og 10. desember arrangerte vi et frokostmøte for å informere om forslaget.

2020-12-11

Mer om Skal vi lage en kontraktsstandard for innkjøp til helse- og omsorgssektoren?
 

Standarden NS-EN 17269 legger til rette for at pasientinformasjon skal kunne deles mellom helsevirksomheter og på tvers av landegrenser. Den gir et overordnet rammeverk for strukturering og utveksling av pasientopplysninger i Norge.

2020-12-04

Mer om Internasjonalt pasientsammendrag (IPS) - Et rammeverk for deling av pasientinformasjon
 

Standard Norge har opprettet en komité som skal utvikle Norsk Standard for aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering. Vil du og din virksomhet delta?

2020-12-01

Mer om Nå starter utviklingen av flere standarder for universell utforming
 

Den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene, ble lansert på et frokostmøte onsdag 25. november. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

2020-11-26

Mer om Ny standard for pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester, lansert
 

Renholdsbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – Den vil ha stor betydning for alle i bransjen, sier Johnny Haugland i bransjeorganisasjonen i Ren Fordel.

2020-11-12

Mer om Ny smittevernveiledning for renholdsbransjen
 

Bilbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – De nye retningslinjene gir en trygghet i korona-hverdagen for bilforhandlere, verksteder og deres kunder, sier Heidi Chr. Lund i Norges Bilbransjeforbund.

2020-11-06

Mer om Bilbransjens nye smittevernveiledning hever standarden
 

En ny Norsk Standard, NS 6510, spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten, er under arbeid. Forslaget til standard er nå på høring, og 5. november invitert vi til frokostmøtet i forbindelse med høringen.

2020-11-05

Mer om Faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere - standard på høring
 

Med utallige produkter, merker, lukter og konsistenser er det lett å bli usikker på hvilken håndsprit du bør velge. Det finnes standarder for hånddesinfeksjon som gjør at du kan være sikker på at den beskytter mot både bakterier og virus.

2020-11-03

Mer om Hånddesinfeksjon og standarder
 

Standard Norge undersøker behovet for en Norsk Standard for kontrakter for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr. Vi ønsker nå innspill fra næringen.

2020-09-24

Mer om Er det behov for en kontraktsstandard for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr?
1 2 3 > »