2020 Nyheter

 

Den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene, ble lansert på et frokostmøte onsdag 25. november. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

2020-11-26

Mer om Ny standard for pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester, lansert
 

Renholdsbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – Den vil ha stor betydning for alle i bransjen, sier Johnny Haugland i bransjeorganisasjonen i Ren Fordel.

2020-11-12

Mer om Ny smittevernveiledning for renholdsbransjen
 

Bilbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – De nye retningslinjene gir en trygghet i korona-hverdagen for bilforhandlere, verksteder og deres kunder, sier Heidi Chr. Lund i Norges Bilbransjeforbund.

2020-11-06

Mer om Bilbransjens nye smittevernveiledning hever standarden
 

En ny Norsk Standard, NS 6510, spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten, er under arbeid. Forslaget til standard er nå på høring, og 5. november invitert vi til frokostmøtet i forbindelse med høringen.

2020-11-05

Mer om Faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere - standard på høring
 

Med utallige produkter, merker, lukter og konsistenser er det lett å bli usikker på hvilken håndsprit du bør velge. Det finnes standarder for hånddesinfeksjon som gjør at du kan være sikker på at den beskytter mot både bakterier og virus.

2020-11-03

Mer om Hånddesinfeksjon og standarder
 

Standard Norge undersøker behovet for en Norsk Standard for kontrakter for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr. Vi ønsker nå innspill fra næringen.

2020-09-24

Mer om Er det behov for en kontraktsstandard for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr?
 

Helsedirektoratet har bedt Standard Norge om å utvikle smittevernstandarder for ulike bransjer. – Gjennom dette oppdraget hjelper vi Norge tilbake til hverdagen, sier Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.

2020-08-27

Mer om Samarbeider for å heve standarden for smittevern
 

Vi skiller mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind, det vil si munnbind som skal brukes i det offentlige rom. Men hvilke krav stilles til munnbind for folk flest? Et europeisk standardiseringsdokument gir retningslinjer for produsenter av slike munnbind. Helsedirektoratet anbefaler at tøymunnbind bør tilfredsstille anbefalingene til Standard Norge.

2020-08-13

Mer om Hvilke krav stilles til munnbind for folk flest?
 

I lys av det pågående koronautbruddet, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utviklet krav til ikke-medisinske munnbind. Retningslinjene er nyttig for bl.a. produsenter, testlaboratorier og bestillere av munnbind til bruk i det offentlige rom. Dokumentet er tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

2020-06-23

Mer om Nye krav til munnbind for folk flest
 

For medisinske laboratorier er pålitelighet og nøyaktighet nå viktigere enn noensinne. Robuste risikostyringsprosesser er det beste forsvar mot feil og upålitelige resultater. Et av verdens mest solide veiledningsdokumenter for risikostyring i medisinske laboratorier er nylig blitt oppdatert.

2020-06-05

Mer om Oppdatert internasjonal standard reduserer risikoen for feil i medisinske laboratorier
1 2 3 > »