2020 Nyheter

 

Er tiden moden for å utvikle en Norsk Standard for innkjøp av varer og tjenester knyttet til laboratorier og medisinsk utstyr? Dette har blitt avdekket som et behov og 10. desember arrangerte vi et frokostmøte for å informere om forslaget.

2020-12-11

Mer om Skal vi lage en kontraktsstandard for innkjøp til helse- og omsorgssektoren?
 

Standard Norge har opprettet en komité som skal utvikle Norsk Standard for aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering. Vil du og din virksomhet delta?

2020-12-01

Mer om Nå starter utviklingen av flere standarder for universell utforming
 

Den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene, ble lansert på et frokostmøte onsdag 25. november. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

2020-11-26

Mer om Ny standard for pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester, lansert
 

Renholdsbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – Den vil ha stor betydning for alle i bransjen, sier Johnny Haugland i bransjeorganisasjonen i Ren Fordel.

2020-11-12

Mer om Ny smittevernveiledning for renholdsbransjen
 

Bilbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – De nye retningslinjene gir en trygghet i korona-hverdagen for bilforhandlere, verksteder og deres kunder, sier Heidi Chr. Lund i Norges Bilbransjeforbund.

2020-11-06

Mer om Bilbransjens nye smittevernveiledning hever standarden
 

Standard Norge undersøker behovet for en Norsk Standard for kontrakter for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr. Vi ønsker nå innspill fra næringen.

2020-09-24

Mer om Er det behov for en kontraktsstandard for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr?
 

Helsedirektoratet har bedt Standard Norge om å utvikle smittevernstandarder for ulike bransjer. – Gjennom dette oppdraget hjelper vi Norge tilbake til hverdagen, sier Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.

2020-08-27

Mer om Samarbeider for å heve standarden for smittevern
 

Vi skiller mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind, det vil si munnbind som skal brukes i det offentlige rom. Men hvilke krav stilles til munnbind for folk flest? Et europeisk standardiseringsdokument gir retningslinjer for produsenter av slike munnbind. Helsedirektoratet anbefaler at tøymunnbind bør tilfredsstille anbefalingene til Standard Norge.

2020-08-13

Mer om Hvilke krav stilles til munnbind for folk flest?
 

I lys av det pågående koronautbruddet, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utviklet krav til ikke-medisinske munnbind. Retningslinjene er nyttig for bl.a. produsenter, testlaboratorier og bestillere av munnbind til bruk i det offentlige rom. Dokumentet er tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

2020-06-23

Mer om Nye krav til munnbind for folk flest
 

For medisinske laboratorier er pålitelighet og nøyaktighet nå viktigere enn noensinne. Robuste risikostyringsprosesser er det beste forsvar mot feil og upålitelige resultater. Et av verdens mest solide veiledningsdokumenter for risikostyring i medisinske laboratorier er nylig blitt oppdatert.

2020-06-05

Mer om Oppdatert internasjonal standard reduserer risikoen for feil i medisinske laboratorier
1 2 3 > »