Hanskekledd hånd vasker bilratt.
Rutiner for rengjøring er en viktig del av smittevernveiledningen for bilbransjen. Foto: Istock

Bilbransjens nye smittevernveiledning hever standarden

Bilbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – De nye retningslinjene gir en trygghet i korona-hverdagen for bilforhandlere, verksteder og deres kunder, sier Heidi Chr. Lund i Norges Bilbransjeforbund.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gjelder spesifikt bilbransjen. Den er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge utvikler i samarbeid med bransjene selv.

Veiledningen som gjelder for bilbransjen beskriver smitteverntiltak for blant annet kundemottak, verksted og salgshall, og bygger på den såkalte Covid-19-forskriften.

En ekstra trygghet

Den tidligere utgitte smittevernveiledningen for bilbransjen var laget etter FHIs mal og i tråd med helsemyndighetenes råd. Den nye veiledningen er mer detaljert. 

Heidi Chr. Lund, HMS- og kvalitetssjef, NBF

Hilde Chr. Lund, NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

– De nye retningslinjene likner på de vi har fulgt siden utbruddet starter, men de inneholder viktige presiseringer som gir oss en trygghet om at vi handler i tråd med regelverket, sier HMS- og kvalitetssjef Heidi Chr. Lund i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Blant NBFs 1200 medlemsbedrifter er merkeforhandlere, verksteder og bilbergere som hver dag er i kontakt med tusenvis av mennesker.

– Det kan være krevende å holde avstand i noen salgssituasjoner, for eksempel når man sitter sammen med kunden i bilen. Våre medlemmer er veldig opptatt av å ivareta smittevern for kunder og ansatte, og instruksjonsvideoer har erstattet mange slike kundemøter, sier Lund og viser til at dette også har blitt en del av veiledningen.

Der står det at ekspedisjon av kunder bør vare i kort tid og at veiledning og hjelp av lengre varighet heller bør foretas via telefon eller videomøte. Veiledningen peker også på situasjoner hvor man bør bruke munnbind.

Veiledningen er gratis tilgjengelig hos Standard Norge og Norges Bilbransjeforbund. 

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.

Olav Slåttebrekk og Jacob Mehus

SAMARBEIDER OM SMITTEVERN: Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk og Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.

Last ned gratis

Standard Norge har utviklet flere bransjespesifikke smittevernveiledere (NHS-C19) i samarbeid med bransjene selv.

Du finner en oversikt her

Sist oppdatert: 2020-11-12