Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Fire kolleger i ulike aldre diskuterer

Vil du delta i videreutvikling av denne standarden?

14. februar 2020 startet Standard Norge opp en ny komité for aldersinkluderende samfunn.

Les mer

Du kan påvirke standarden for et aldersinkluderende arbeidsliv og en god seniorpolitikk

En ny internasjonal standard for aldersinkluderende arbeidsliv og veiledning om en god seniorpolitikk, er under utvikling. Norske eksperter deltar i dette arbeidet.

– Denne standarden vil få stor nytte og betydning for et inkluderende arbeidsliv. Denne standarden har godt faglig innhold, god struktur og gode praktiske eksempler som vil gjøre den lett å bruke og relevant for alle typer virksomheter, sier Standard Norges prosjektleder Merete H. Murvold.

Hvorfor er det viktig med et aldersinkluderende arbeidsliv og en god seniorpolitikk?

Organisasjoner som klarer å bygge og vedlikeholde en aldersinkluderende arbeidsplass er dagens og morgendagens vinnere. Og fordelene er mange. Det å ha eldre kolleger som står lenger i jobb er lønnsomt for bedriften. Blant annet gjennom:

 • lavere sykefravær, turnover og kostnader for rekruttering av nye medarbeidere
 • synergier gjennom å blande nyansatte og erfarne kolleger som igjen bidrar til innovasjon og økt lønnsomhet
 • folk liker bedrifter som tar vare på folk!

Bakgrunn og nærmere om innholdet i standarden

Mange bedrifter har karrieremodeller som bidrar til engasjement på tvers av generasjoner. Proaktive bedrifter har etablert gode ordninger og nye roller som skal bidra til at folk står lenger i jobb. Vinnerne opplever at dette bidrar til

 • Styrket omdømme
 • balanserte arbeidsplasser
 • motiverte medarbeidere
 • økt produktivitet
 • deling av kompetanse og erfaring på tvers i organisasjonen

Noen fakta

Tittel på standarden: 

 • ISO CD 23617 Ageing societies – guidelines for an age inclusive workforce
 • Forslag til norsk tittel:
  Aldersinkluderende samfunn – Veiledning for et aldersinkluderende arbeidsliv

Standardens omfang (per desember 2019):

 • This document provides guidelines and recommendations that allows organizations and other stakeholders to develop, implement, maintain and support an age inclusive workforce. This includes all phases of the worker’s life cycle from beginning through retirement with opportunities for older workers to continue working and other older workers, external to the organization, to remain associated with the organization thus adding value to both the organization and the older workers.
 • It is applicable to all organizations regardless of type or size.

Hvordan sikre et aldersinkluderende arbeidsliv?

Prinsippene for et aldersinkluderende arbeidsliv er beskrevet oversiktlig og godt i standardens tabell 1 "Guidance principles". Den deler prinsippene i sju tema og gir veiledning knyttet til hver av dem:

 1. Lederskap og integritet – Bedriften har en strategi og verdier som støtter et aldersinkluderende arbeidsliv. Dette er gjennomgående i bedriftens kommunikasjon, organisasjonskultur
 2. Inkludering – Bedriften er åpen, tillitsvekkende og verdsetter de ansatte og inkluderer dem likt uavhengig av alder, funksjon, kjønn, status, seksuell legning, religion og etnisitet
 3. Konfidensialitet, personvern og sikkerhet – Persondata håndteres konfidensielt og i tråd med lovverk og beste praksis
 4. Helse, velvære og miljø – Bedriften ivaretar HMS for de ansatte
 5. Tilgjengelighet – Bedriften utformer arbeidsplassen etter prinsipper for universell utforming
 6. Anstendighet av arbeidet – Bedriften legger til rette for produktive arbeidsplasser og anstendig og meningsfullt arbeid for hver enkelt.
 7. Respons – Bedriften tar samfunnsansvar og sikrer god kommunikasjon med alle ansatte på alle nivå inkludert interessentene om bedriftens policy for inkluderende arbeidsliv

Tabellen danner på mang måter kjernen av hele standarden og kunne nesten stoppet der. Den er positiv vinklet og peker på løsninger i stedet for å beskrive krav.

I standardens påfølgende kapitler beskrives tiltak for å imøtekomme og etterleve disse sju prinsippene og det gis anbefalinger og eksempler. Og det er lett å kjenne seg igjen i flere av disse på egen arbeidsplass og få tips til hva man kan gjøre for å bli bedre på aldersinkludering, blant annet

 • Lederskap
 • Organisasjonskultur
 • Kommunikasjon
 • Like muligheter
 • Positiv image når det gjelder alder
 • Verdsetting av våre eldre arbeidstakere
 • Planlegging av rekruttering, ansettelser og allokering av arbeidsoppgaver
 • Karriereutvikling og karriereplanlegging
 • Utforming av arbeidsplassen
 • Fleksibel arbeidsplass tilpasset den enkeltes behov
 • Helse og velvære også på det psykososiale plan
 • Vurderinger av sikkerhet og risiko
 • Innovative og digitale arbeidsplasser
 • Overgangsordninger til pensjonisttilværelsen
 • Kontinuitet

Standarden er medlem av to familier

Standarden for et aldersinkluderende arbeidsliv og veiledning om seniorpolitikk er medlem av to familier:

 1. Et aldersinkluderende samfunn – Den inngår i serien av standarder for "Aging societies" utarbeidet i ISO
 2. Personalledelse HR – Akkurat denne standarden er et meget nyttig verktøy i alle bedrifters HR-arbeid, standarden er også i slekt med den norske standarden for mangfoldsledelse som hjelper virksomheter å fra nytte av potensialet i mangfoldet.

Kort sagt: Dette er en standard som alle bedrifter bør bruke og ha et aktivt forhold til. Den er direkte matnyttig for alle bedrifter uavhengig av størrelse og gjelder for både privat og offentlig sektor.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om standarden og muligheter til påvirkning og deltakelse, ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2020-03-05