Stetoskop henger på måleapparat på sykehusrom
Foto: Istock

Er det behov for en kontraktsstandard for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr?

Standard Norge undersøker behovet for en Norsk Standard for kontrakter for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr. Vi ønsker nå innspill fra næringen.

Leverandører og innkjøpere av dette utstyret ser et økende behov for standardiserte anskaffelseskontrakter. Aktører i bransjen har tatt kontakt med Standard Norge for å vurdere muligheten av å utarbeide en kontraktsstandard på området.

Standard Norge har på bakgrunn av henvendelsen satt i gang et utredningsprosjekt for å få en oversikt over behovet. Utredningsprosjektet er støttet av Melanor.

Et neste steg vil være å opprette en bredt sammensatt komité som skal utarbeide en eventuell ny norsk standard for alminnelige kontraktsvilkår.

Formål med en standard

Formålet med en kontraktsstandard vil være å utarbeide retningslinjer som bidrar til forutsigbarhet, balanse og fleksibilitet. En kontraktstandard vil fordele ansvar mellom partene og skaper administrative forutsetninger for partene.

Din mening

Vi ønsker innspill fra både innkjøps- og leverandørsiden på viktige punkter som en balansert kontraktsstandard bør inneholde. Vi ønsker også å vite din virksomhet kunne tenke seg å delta i en standardiseringskomité.

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Vegard Andersen.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-09-30