Kvinne med munnbind og plasthansker
Foto: Istock

Smittevernstandarder tilgjengeliggjøres for å få utstyr raskere ut i markedet

Virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. – Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Beslutningen om å gjøre en rekke europeiske standarder (EN) for medisinsk utstyr og personlig verneutstyr midlertidig fritt tilgjengelig er tatt i den europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC etter anmodningen fra  EU-kommisjonen og etterhvert også EFTA. 

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, Standard Norge

Bakgrunnen er den alvorlige mangelen på munnbind, masker, hansker og annet smittevernutstyr over hele Europa på grunn av korona-pandemien (COVID-19). Standardene vil gjøre markedsadgangen raskere og enklere for nye produsenter av medisinsk utstyr og verneutstyr, og bidra til at helsepersonell og pasienter får tilgang til det utstyret de så sårt trenger. 

Last ned standardene

Som Norges medlem i CEN tilgjengeliggjør Standard Norge nå i første rekke 11 standarder, som handler om alt fra hansker, munnbind, vernebriller og beskyttelsesklær. Alle standardene er utviklet i et samarbeid mellom hundrevis av europeiske eksperter og gjelder for hele EØS-området.

En norsk standard for smittefrakker kan også lastes ned kostnadsfritt. I tillegg har ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, besluttet å gjøre enkelte smittevernstandarder tilgjengelig kostnadsfritt.

Du finner en oppdatert liste over standardene på standard.no/smittevern

Ny forskrift

I utgangspunktet gjelder det vanlige produktregelverket med krav om blant annet CE-merking før utstyr kan plasseres på markedet. For å sikre helse- og omsorgstjenesten rask tilgang til personlig verneutstyr og medisinsk utstyr er det imidlertid nylig, med hjemmel i smittevernloven § 7-12, vedtatt en forskrift som gir mulighet for å gjøre unntak fra krav i gjeldende regelverk for denne typen produkter: Det forutsettes at det kan dokumenteres at relevante standarder er oppfylt.

Mer informasjon

  • Direktør Kommunikasjon Marit Sæter, tlf. 970 27 956

Interessert i tema?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer. Velg nyhetsbrevet "Samfunn, kvalitet, miljø og IKT" for helsenyheter. 

Meld deg på

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2021-10-29