Person som tar på håndsprit fra pumpeflaske

Hånddesinfeksjon og standarder

Med utallige produkter, merker, lukter og konsistenser er det lett å bli usikker på hvilken håndsprit du bør velge. Det finnes standarder for hånddesinfeksjon som gjør at du kan være sikker på at den beskytter mot både bakterier og virus.

Norske myndigheter følger europeiske standarder for hånddesinfeksjon. Alle godkjente europeiske standarder er gjort gjeldende i Norge av Standard Norge og fastsatt som Norsk Standard (NS). For å få tillatelse til å selge desinfeksjonsprodukter i Norge, må produsentene kunne dokumentere at produktet er testet i henhold til og innfri kravene til biocidforskriften. Standardene for hånddesinfeksjon er en dokumentasjon på framgangsmåte for testing av et produkt.

Standardene for kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika er delt inn i tre anvendelsesområder: humanmedisin, veterinærmedisin og standarder for mat, industri, husholdning og offentlige anlegg.

De tre standardene som gjelder for hånddesinfeksjonsmidler i Norge er:

  • NS-EN 1500 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2 / trinn 2)
  • NS-EN 14885 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Bruk av europeiske standarder for desinfeksjonsmidler og antiseptika
  • NS-EN 14476 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusaktivitet på det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)

NS EN 14885 gir en god oversikt over alle standarder innen kjemiske desinfeksjonsmidler, og den eneste av disse tre standardene som har tester spesifikt for virus, er standarden NS-EN 14476. 

Mange produkter på det norske markedet følger ulike standarder. For å kunne selges i Norge må produktene, som alkoholbasert hånddesinfeksjon, tilfredsstille kravene i biocidforskriften, og de må kunne vise dokumentert effekt for eksempel ved å vise til at de er testet etter NS-EN-1500.  Produkter som ikke er testet eller innfrir kravene til en gitt standard, kan likevel oppfylle kravene i regelverket, som gjør de til tilfredsstillende og trygge produkter. For eksempel har alkoholbaserte desinfeksjonsmidler hvor alkoholkonsentrasjonen er over 70 prosent dokumentert effekt mot virus, selv om den ikke er testet etter en standard. Det finnes også hånddesinfeksjonsmidler med andre virkestoffer enn alkohol på markedet.

Utviklet av Europas fremste eksperter

Norske standarder er utviklet av noen av Europas fremste eksperter og er de viktigste og beste retningslinjene vi har å forholde oss til. Standardene er viktig verktøy for produsentene, skal sikre trygghet for forbrukerne og hjelpe deg å velge riktig kvalitet.

 

Mer informasjon om hånddesinfeksjon hos Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet

Miljødirektoratet skriver følgende om midler for hånddesinfeksjon

«Generelle desinfeksjonsmidler til hånd- og overflatedesinfeksjon er biocidprodukter, som reguleres av biocidregelverket. Det er stor etterspørsel etter desinfeksjonsmidler på grunn av den pågående Covid-19-pandemien. Det er viktig at disse produktene er trygge og effektive, derfor stilles det en del krav. I utgangspunktet skal biocidprodukter ha en godkjenning fra Miljødirektoratet. Siden regelverket er i en overgangsfase, kan noen biocidprodukter være på markedet uten godkjenning hvis de innfrir andre generelle krav. Kravene til desinfeksjonsmidlene avhenger av hvilke aktive stoffer (virkestoffer) de inneholder.»

Les mer hos Miljødirektoratet.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver følgende om midler for hånddesinfeksjon

«I forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien er det stor etterspørsel etter hånddesinfeksjonsmidler. Det har de siste månedene kommet mange nye produkter på markedet. Det er viktig at produktene som benyttes både er effektive, trygge og hudvennlige.

Folkehelseinstituttet anbefaler, som WHO og CDC, primært alkoholbasert hånddesinfeksjon, basert på etanol eller Isopropanol. Etanol er mindre irriterende for hud, øyne og slimhinner og kan derfor være å foretrekke som hovedkomponent. Alkoholkonsentrasjonen bør være mellom 70-90 prosent v/v.» 

«Hånddesinfeksjonsmidler må overholde kravene i biocidregelverket, som forvaltes av Miljødirektoratet. I forbindelse med Covid-19 epidemien er det gitt midlertidig reduksjon i kravene til alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som selges i Norge. Les mer på Miljødirektoratets side om krav til desinfeksjonsmidler i Norge.

Det finnes også hånddesinfeksjonsmidler med andre virkestoffer enn alkohol på markedet. For å kunne selges i Norge må produktene, som alkoholbasert hånddesinfeksjon, være tillatt for salg i henhold til kravene i Biocidforskriften. De må kunne vise dokumentert effekt i henhold til NS-EN 1500.»

Les mer hos FHI.

Sist oppdatert: 2020-11-03

NS-EN 1500:2013

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2 / trinn 2)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14885:2018

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Bruk av europeiske standarder for desinfeksjonsmidler og antiseptika

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusaktivitet på det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang