To kolleger med munnbind hilser på hverandre med albuen
NYE RUTINER: Munnbind og nye måter å hilse på er blitt en del av hverdagen. Illustrasjonsfoto: Istock

Hvilke krav stilles til munnbind for folk flest?

Vi skiller mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind, det vil si munnbind som skal brukes i det offentlige rom. Men hvilke krav stilles til munnbind for folk flest? Et europeisk standardiseringsdokument gir retningslinjer for produsenter av slike munnbind. Helsedirektoratet anbefaler at tøymunnbind bør tilfredsstille anbefalingene til Standard Norge.

Minimumskravene til ikke-medisinske munnbind ble slått fast av den europeiske standardiseringorganisasjonen like før sommeren. Munnbindene som er ment til bruk i det offentlige rom, har andre krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon enn de medisinske munnbindene.

Kravene er samlet i dokumentet CWA 17553:2020 som er gratis tilgjengelig for nedlasting hos Standard Norge. Dokumentet er primært ment for produsenter, testlaboratorier og bestillere av ikke-medisinske munnbind, men kan også være nyttig for «hjemmesyere». 

Du finner mer informasjon på vår side om munnbind og standarder.

Se Helsedirektoratets anbefaling.

Bakgrunn

Det har så langt ikke eksistert standarder for ikke-medisinske munnbind, men i lys av korona-utbruddet pekte Europakommisjonen på det presserende behovet for felles europeiske krav til munnbind ment for bruk i det offentlige rom.

Basert på dette behovet og som et svar på krisen, utviklet den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) våren 2020 en såkalt CEN Workshop Agreement (CWA). Dokumentet er basert på allerede eksisterende nasjonale retningslinjer og er et resultat av samarbeid og kunnskapsdeling mellom medlemslandene i CEN.

Oppdatering 2. september 2020: CWA 17553 er oversatt til norsk.

Sist oppdatert: 2021-07-09

NOK 775,00 (eks. mva)

Munnbind til bruk i det offentlige rom — Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk

SpråkNorskUtgave: 2020-06 (2020-08-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 635,00 (eks. mva)

Munnbind til bruk i det offentlige rom — Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang