Fargerike digitale tegn på en skjerm

Invitasjon: Nytt standardiseringsarbeid knyttet til e-helse

Standard Norge inviterer til oppstartsmøte og deltakelse i nasjonal speilkomitè for e-helse 3. juni. Den norske komiteen skal gi innspill til standardiseringsarbeidet både i den internasjonale og den europeiske komiteen for e-helse (ISO/TC 215 og CEN/TC 251).

I den norske komiteen samler vi blant annet representanter fra arbeidsliv, næringsliv, brukere, helsefaglig personell, folkehelse, myndigheter, forskning, undervisning, interesseorganisasjoner, planleggere og arkitekter som er opptatt av at norske interesser ivaretas når internasjonale og europeiske standarder utvikles. P skjer både gjennom deltakelse i utviklingsarbeid, høringer og avstemminger. Vi skal også vurdere behov for veiledninger, retningslinjer og anbefalinger som sikrer enhetlig bruk på nasjonalt nivå (nasjonale tilleggsdokumenter).

ISO-komiteens mandat er: «Standardization in the field of health informatics, to facilitate capture, interchange and use of health-related data, information, and knowledge to support and enable all aspects of the health system.” 

Tid: Onsdag 3. juni 2020 kl. 1200- 1400

Sted: Webmøte (Microsoft Teams)

Agenda

1200 Velkommen
1205 Presentasjonsrunde
1215 Om Standard Norge, rammefaktorer og samarbeid med blant annet Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Heidi Eidskrem, leder for markeds- og forretningsutvikling helse 
1220 Orientering om det internasjonale arbeidet i ISO/TC 215 og CEN/TC 251
Georg F. Ranhoff, Direktoratet for e-helse 
1245 Presentasjon av standardiseringsområder og diskusjon om prioriteringer i komitéarbeidet
Georg F. Ranhoff, Direktoratet for e-helse 
1305 Mandat for og sammensetning av den norske komiteen for e-helse 
Vegard Andersen, prosjektleder i Standard Norge
1315 Muligheter for å delta og påvirke arbeidet og rammene for komiteen 
Knut Aune, prosjektleder i Standard Norge
1325 Prosjektområdet ISOlutions
1335 Valg av komitéleder
1340 Møteplan for 2020
1350 Eventuelt

Påmelding

Dersom dette er av interesse kan du melde deg på innen 25. mai til prosjektleder miljø og helse i Standard Norge, Vegard Andersen, teleff. 909 34 816. 

Standard Norge forbeholder seg retten til å gjøre et representativt utvalg av innkomne påmeldinger med hensyn til å få en balansert komité. 

Les mer om e-helse og helseinformatikk.

Sist oppdatert: 2020-05-22

IT-sikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 550,00 (eks. mva)

IT-sikkerhet - Et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien.

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2012-06-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15224:2016

Standard

NOK 1 274,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - NS-EN ISO 9001:2015 for helse- og omsorgstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang