To eldre kvinner sitter i hage
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Vil du delta i videreutvikling av denne standarden?

14. februar 2020 startet Standard Norge opp en ny komité for aldersinkluderende samfunn.

Les mer

Standard for demenslandsbyer skrives nå

Flere norske kommuner bygger demenslandsbyer for å lage best mulig boliger og omgivelser for denne pasientgruppen. Samtidig skrives den internasjonale standarden som bidrar til å spre beste praksis på området.

– Dette blir en veldig nyttig standard for beslutningstakere, planleggere, arkitekter, entreprenører, brukere og helsefaglig ansatte veiledning om hvordan man utformer bygg og arealer til trygge omgivelser for personer med demens, sier prosjektleder Merete H. Murvold.

Først litt fakta

Det er under utarbeidelse en ny internasjonal standard for beste praksis ved utforming av demensbyer. Norske eksperte deltar i arbeidet. 

Standard nummer og tittel:

 • ISO CD 23623 Ageing societies — Framework for Dementia-inclusive 4 communities
 • Forslag til norsk tittel: Aldersinkluderende samfunn – Rammeverk for demenslandsbyer

Standardens omfang (per desember 2019):

 • This document provides a framework for dementia-inclusive communities, including principles and the considerations of inclusion, quality of life, built environments, special needs groups and stakeholder engagement. Communities need guidance on how to systematically leverage, improve, and interconnect their existing assets and structures and transform efficiently into a dementia-inclusive community. This document does not include clinical standards.
 • In order to meet the needs of different communities and different situations, three levels of conformance are outlined: A (lowest), AA (medium), and AAA (highest). For each clause or article, the associated conformance level is indicated. A community, in order to meet a specific conformance level, has to meet the requirements indicated with its conformance level plus the requirements of all lower conformity levels. Requirements of all higher conformance levels shall be considered as a recommendation.
 • NOTE Since this International Standard takes a process-based approach it is wanted and likely that a community over time develops to and obtains a higher conformance level. The conformance levels and their associated requirements are structured in order to lower the initial barriers of implementing this standard in an initial and minimum viable form (conformance level AA or lower) so that the community can from there develop systematically towards a higher conformance level. The community can over time increase stepwise the number and of requirements to be implemented as well as the number of action areas it addresses with them

Status for prosess og framdrift

Standarden er nå på intern kommentarrunde i komiteen før den skal på avstemning. Frist for å sende nasjonale innspill er 2020-03-16.

På oppstartsmøte i Standard Norges komité for et aldersinkluderende samfunn 14. februar, skal standarden presenteres og diskuteres. 

Bakgrunn og mål for prosjektet

I 2016 ble det publisert en internasjonal workshop-avtale IWA (International Workshop Agreement) 18 – Framework for integrated community-based life-long health and care services in aged societies. På bakgrunn av denne vedtok ISO en strategi for området og det resulterte i opprettelsen av en ny komité ISO/TC 314 Aging societies i 2018. Dette var startskuddet for flere standarder innenfor aldersinkluderende samfunn og for en egen standard for demenslandsbyer. Den internasjonale komiteen ledes av UK og Norge deltar aktivt i dette arbeidet.

Målet med en standard innenfor demenslandsbyer er å gi beslutningstakere, planleggere, arkitekter, entreprenører, brukere og helsefaglig ansatte veiledning om hvordan man utformer bygg og arealer til trygge omgivelser for personer med demens.

Standarden skal bidra til:

 • Økt livskvalitet og et meningsfullt liv for brukerne
 • Å redusere framtidige kostnader for helsetjenester for pasientgrupper med demens
 • Å optimalisere ressursene
 • Å skape nye muligheter for pasienter, tjenesteleverandører, teknologi, arealplanleggere, frivillige organisasjoner og samfunnet som helhet.
 • Å spre beste praksis

Demensinkluderende samfunn og demensbyer bidrar til lik tilgang og like muligheter for personer med demens og deres helsearbeidere med fokus på respekt og verdighet.

Andelen personer med demens er 35,6 millioner på verdensbasis og dette vil dobles innen 2030. Helsetjenestene i kommunene må løse denne utfordringen og være proaktive. Flere kommuner i Norge bygger demenslandsbyer blant annet Kristiansand, Bærum, Oslo og Stavanger kommune. Vi håper å kunne bidra med norske erfaringer og innspill til den standarden som nå skrives.

Nærmere om innholdet i standarden

Standarden gir et rammeverk og prinsipper for utforming av demenslandsbyer og den gir veiledning om prosesser, verktøy og tiltak for å sikre inkludering av personer med demens. Den gir også et begrepsapparat for fagfeltet og inneholder hele 30 definisjoner.

Standarden beskriver en prosess i fire faser slik vi kjenner den fra ledelsesstandardene: 1) Plan, 2) Do, 3) Check og 4) Act (men de setter Act først).

Deretter definerer standarden tre grader av samsvar avhengig av hvilket ambisjonsnivå man har:

 • A – Lavt. Minst 2 tiltak er iverksatt
 • AA – Middels. Minst 4 tiltak er iverksatt
 • AAA – Høyt. Minst 6 tiltak er iverksatt

Standarden definerer tiltak innenfor disse åtte områdene:

 1. Bolig
 2. Virksomheter, butikker, produkter og tjenester
 3. Infrastruktur
 4. Fritidsaktiviteter, rekreasjon og sosialt
 5. Helse- og omsorgsnettverk
 6. Samfunn, nærmiljø og frivillige
 7. Barn, unge og studenter
 8. Ytterligere samfunns-sektorer som er spesifikke for kommunen

Det er laget en matrise som kan brukes for å identifisere interessentene innenfor hver av disse tiltaksområdene.

Bygging av demenslandsbyer er tverrfaglig og mange fagdisipliner må samarbeide for best mulig resultat for brukerne, helse-ansatte og pårørende. Tilgrensende områder er universell utforming, ergonomi, samfunnsansvar, lys og belysning, smarte byer, hjelpemidler, bygg og arealer, personvern og styring av data. Et eget tillegg i standarden gir oversikt over relevante standarder innenfor alle disse områdene.

Hvem er målgruppen for denne standarden?

Brukerne og målgruppen av standarden er både kommuner, myndigheter, brukere og deres omsorgspersoner og familie, utdanning og alle involverte virksomheter (helsevesen, tjenesteleverandører, forsikring, forbrukere, produktutviklere, eiendomsforvaltere og ansatte i virksomhetene).

Ønsker du mer informasjon om standarden og muligheter til påvirkning og deltakelse, ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold,

Sist oppdatert: 2020-03-05