Person som vasker et gulv

Ny Teknisk Spesifikasjon for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Dette dokumentet skal bidra til redusert risiko for smittespredning og god samhandling mellom renholdere og resten av virksomheten. Det er utviklet av en bredt sammensatt komité av fagfolk, på initiativ fra Forum for sykehusrenhold.

Smittevernrutiner har til hensikt å forebygge, begrense eller fjerne smittespredning i helse- og omsorgstjenesten og er en del av pasientsikkerheten. I smittevernloven er renhold en del av de infeksjonsforebyggende smitteverntiltakene som skal utføres.

Ledelsessystem

SN/TS 6600 Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten er utgitt som en Teknisk Spesifikasjon og er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold i helse- og omsorgstjenesten. Dokumentet er bygget opp på samme måte som en ledelsesstandard med samme struktur som de kjente ledelsesstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

Hensikten med dokumentet er å:

 • Redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
 • Beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
 • Ivareta inneklima

SN/TS 6600 er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og det understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I dokumentet er ulike aspekter ved renhold som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring omhandlet med både krav og anbefalinger.

Bygger på renholdsstandarden

Dokumentet bygger på NS-INSTA 800-1, men stiller i tillegg krav knyttet til:

 • Renhetsnivåer i ulike rom i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Frekvens renhold
 • Renholdsutstyr
 • Hygieniske prinsipper (håndhygiene, engangshansker og arbeidstøy)
 • Utførelse av renhold
 • Kvalitetskontroll av renhold (både visuell kontroll og kontroll av ikke synlig kontaminering)
 • Avvik og korrigerende tiltak

SN/TS 6600 er utarbeidet av den norske standardiseringskomiteen SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser, som ble opprettet i november 2018 etter initiativ fra Forum for sykehusrenhold. Komiteen består av representanter fra helseforetak (både helsepersonell og fagansvarlige for renhold), kommuner, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og brukerutvalg.

Målet er å utarbeide en Norsk Standard, men i påvente av at den skal bli ferdig, utgir Standard Norge nå det som standardiseringskomiteen har kommet fram til, som en Teknisk Spesifikasjon.

Spørsmål om denne tekniske spesifikasjonen kan rettes til prosjektleder Marit K. Nygren.

Sist oppdatert: 2021-02-12

SN/TS 6600:2020

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang