Mann som signerer en kontrakt
Illustrasjonsbilde: Pixabay

Skal vi lage en kontraktsstandard for innkjøp til helse- og omsorgssektoren?

Er tiden moden for å utvikle en Norsk Standard for innkjøp av varer og tjenester knyttet til laboratorier og medisinsk utstyr? Dette har blitt avdekket som et behov og 10. desember arrangerte vi et frokostmøte for å informere om forslaget.

Vi har utført en markedsundersøkelse blant innkjøpere og leverandører av varer og tjenester knyttet til laboratorie og medisinsk utstyr til det offentlige helsevesen. Tilbakemeldingene viser et behov for omforente og standardiserte avtalevilkår ved anskaffelser.

Derfor inviterterer vi aktører fra bransjen til å komme med tilbakemeldinger og innspill på hvordan vi skal ta dette arbeidet videre. Som et innledende aktivitet arrangerte vi frokostmøtet for å infomere om funnene i undersøkelsen og høre synspunkter fra sentrale aktører innenfor innkjøp, leveranser og jus.

Innlegg på frokostmøtet

Her kan du laste ned de innleggene som ble holdt.

Rapporten fra undersøkelsen

Det er ikke planlagt å publisere rapporten fra undersøkelsen, men denne vil være et viktig bakgrunnsdoument og gjøres tilgjengelig for deltakerne dersom dette blir et standardiseringsprosjekt .

Blir det et standardiseringsprosjekt?

Ingen tilbakmeldinger vi har mottatt så lagt indikerer noe annet, og vi har derfor lagt en plan mot et oppstartmøte allerede 20. januar 2021. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette eller vil melde din interesse for arbeidet.

Oppdatering 2020-12-16: Oppstartmøte vil bli holdt 20. januar. Se invitasjon om å delta i arbeidet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ønsker mer informasjon eller melde interesse for å delta i arbeidet, ta kontakt med prosjektleder Vegard Andersen per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sist oppdatert: 2020-12-17