Kommentar: Smittevernutstyr som holder mål

Smittevernutstyr har blitt et tema mange bryr seg om. Det snakkes om munnbind, smittefrakker og øyevern rundt middagsbordet, i sosiale medier og i politiske kretser. Det handler om noe så viktig som tryggheten til helsearbeiderne våre. Mange er imidlertid ikke klar over at det er internasjonale og europeiske standarder som angir kravene til utstyret og sikrer at kvaliteten er god nok.

Marit Sæter og Jacob Mehus

Av administrerende direktør Jacob Mehus og direktør kommunikasjon Marit Sæter, Standard Norge

For tiden er det stor mangel på smittevernutstyr globalt, og dessverre finnes det produkter som overhodet ikke holder mål. Dårlig smittevernutstyr skaper falsk trygghet og er direkte farlig. Heldigvis har vi god kontroll på dette i Norge fra myndighetenes side, og i forbindelse med koronautbruddet er det innført en ny forskrift med hjemmel i smittevernloven for å sikre at helse- og omsorgstjenesten raskt får tilgang til personlig verneutstyr og medisinsk utstyr. Det åpner for at flere virksomheter kan produsere, og mange er i gang.

Svaret er standarder

Men hva er det som gjør at noen produkter er sikre og andre ikke? Hvordan kan vi vite hva som er godt nok, og hva som er riktige krav å stille til produktene? Hva kan være grunnlag for dokumentasjon når myndighetene krever det?

Svaret er standarder. Standardene knyttet til smittevernutstyr er stort sett europeiske eller globale, og de er utviklet av de fremste internasjonale ekspertene på området. Det ligger tusenvis av timer med faglige diskusjoner bak disse standardene før de kan utgis som et ferdige dokumenter og tilgjengeliggjøres for markedet. Følger man standardene kan man være trygg på at produktene er sikre, at de er i tråd med myndighetenes krav og at kvaliteten holder mål. Den nye forskriften om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr gir nå mulighet for å gjøre unntak fra krav i gjeldende regelverk, men det forutsettes at det kan dokumenteres at relevante standarder er oppfylt. 

I Norge er det Standard Norge som utgir disse standardene og koordinerer den norske standardiseringsaktiviteten. Standard Norge er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Vi er en relativt liten organisasjon, men med et stort nettverk av eksperter nasjonalt og internasjonalt. 

Samfunnet er bygget på standarder

Vi har standarder for alt fra smittevernutstyr, romraketter, bankkort og dører, til mindre håndfaste ting som eldreomsorg og IT-sikkerhet. Det finnes standarder for hvordan man skal sikre oljeplattformer og for hvordan en leder kan ivareta et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, og det finnes standarder for hjelmer og konvolutter. Det finnes standarder for alt, bokstavelig talt. Samfunnet er bygget på standarder. 

En nordisk undersøkelse, gjennomført i 2018 blant cirka 1200 virksomheter, viser at den viktigste grunnen til at virksomheter bruker standarder er at de ønsker å forbedre markedsadgangen, forbedre kvaliteten på sine varer og tjenester og redusere risiko. 85 prosent sier at standarder skaper tillit hos kundene og 84 prosent sier at standarder hjelper dem til å overholde regelverket. Undersøkelsen antyder at standardisering er forbundet med så mye som 39 prosent av veksten i arbeidsproduktiviteten og 28 prosent av veksten i BNP i de nordiske landene. 

Internasjonal dugnad

I disse dager er hele den internasjonale standardiseringsverdenen med på en storstilt dugnad. Vi som til daglig delvis lever av å selge standarder, tilbyr nå markedet livsviktige standarder kostnadsfritt slik at enda flere produsenter kan være med på å produsere etterlengtet smittevernutstyr av riktig kvalitet. Dette er vårt bidrag til at helsearbeidere over hele verden, som står i første linje i kampen mot viruset, kan være så beskyttet som mulig.

Vi gjør det med glede og kanskje med et ørlite håp om at enda flere får øynene opp for hva standarder faktisk kan bidra med i samfunnet.

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2020-04-19