To personer osm

Vil du bli med og lage standard for innkjøp av utstyr til helse- og omsorgsektoren?

Vi har sett et økende behov for en kontraktsstandard for innkjøp av laboratorieutstyr og medisinsk utstyr til helse- og omsorgsektoren. Dette ble også underbygget på et informasjonsmøte vi holdt 10. desember. Vi inviterer nå derfor alle interesserte til å bli med og lage en slik standard.

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften §8-12 (1) Kontraktsvilkår sier at «Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandard, skal oppdragsgiveren som hovedregel bruke disse». Innkjøpere og leverandører av hjelpemidler, IVD-medisinsk, øvrig laboratorieutstyr og medisinsk utstyr til det offentlige helsevesen, har sett et økende behov for omforente og standardiserte avtalevilkår ved anskaffelser.

Inviterer til oppstartmøte

Vi inviterer derfor til oppstartmøte for å lage en slik kontraktsstandard. Alle som ønsker påvirke innholdet i standarden, er velkommen til å engasjere seg i arbeidet.

Tid: 20. januar 2021, kl. 0900-1200
Sted: nettmøte (web)

Agenda for første møte

  • Mandat for arbeidet med kontraktsstandarden
  • Framdriftsplan

Målet med standarden

Å få en omforent standard på dette området vil tjene flere hensikter, f.eks. bidra til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, redusere handelshindringer, bidra til innovasjon og sikre at varer og tjenester har tilsiktet kvalitet og egenskaper i samsvar med krav fra markedet og myndighetene. Helt konkret er det snakk om å utforme felles kjøreregler for offentlige anskaffelser, utarbeidet av leverandører og oppdragsgivere i samarbeid, som skal bidra til bedre bevisstgjøring og bedre offentlige anskaffelser for begge parter.

Du kan delta

Vi håper et bredt utvalgt av representanter fra helse- og omsorgssektorer ønsker å bidra i dette prosjektet. Det kan være næringsliv, brukere, helsefaglig personell, folkehelse, myndigheter, forskning, undervisning og interesseorganisasjoner.

Standardiseringsarbeid er åpent og frivillig, og alle som ønsker det kan i prinsippet delta i arbeidet. Vi trenger alle som har lyst til å bidra med sin erfaring og kompetanse til å melde sin interesse til oss.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ønsker mer informasjon eller melde interesse for å delta i arbeidet, ta kontakt med prosjektleder Vegard Andersen per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Du kan også finne litt mer informasjon om dette prosjektet i en egen sak fra informasjonsmøtet som ble holdt 10. desember.

Sist oppdatert: 2021-01-14