Fire eldre mennesker på tur
Illustrasjonsfoto: Istock

Vil du utvikle standarder for et aldersinkluderende samfunn?

Standard Norge inviterer til oppstartsmøte for en norsk fagkomité for et aldersinkluderende samfunn. De nye standardene skal bidra til et fleksibelt arbeidsliv og en aktiv og trygg alderdom.

Nå går startskuddet for en ny komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor bl.a. et aldersinkluderende arbeidsliv og samfunn, seniorpolitikk, fleksibelt arbeidsliv og demenslandsbyer.

Tid: 14. februar 2020, kl. 0900-1330

Sted: Standard Norge, Lilleaker (reisebeskrivelse)

Målet med møtet er å:

 • Presentere utkastet til tre nye standarder innenfor et aldersvennlig samfunn og arbeidsliv
 • Diskutere norske synspunkt på standardene
 • Etablere den norske komiteen og gjennomgå mandatet
 • Invitere til å delta i arbeidet, nasjonalt eller internasjonalt 

Bakgrunn

Arbeidet med utvikling av standarder som skal sikre en god, trygg og aktiv alderdom, seniorpolitikk i arbeidslivet og fleksibilitet for arbeidstakere som trenger det, er kommet godt i gang.

– Vi er glade for å kunne invitere til oppstartsmøte for en norsk fagkomité for et aldersinkluderende samfunn, sier Heidi Eidskrem som er leder for markeds- og forretningsutvikling, helse og omsorg, i Standard Norge.

Med komiteen samler vi blant annet arbeidsliv, næringsliv, brukere, helsefaglig personell, folkehelse, myndigheter, forskning, undervisning, interesseorganisasjoner, planleggere og arkitekter sier hun.

Sammen skal vi bidra til gode standarder innenfor et aldersinkluderende samfunn og arbeidsliv og bidra til prosjektet som er startet internasjonalt i ISO. 

Dette arbeidet tar opp samfunns- og arbeidslivstema.

Mål og tema for møtet

Målet med møtet er å:

 • Presentere utkastet til tre nye standarder innenfor et aldersvennlig samfunn og arbeidsliv
 • Diskutere norske synspunkt på standardene
 • Etablere den norske komiteen og gjennomgå mandatet
 • Invitere til å delta i arbeidet, nasjonalt eller internasjonalt 

Tema for møtet:

 1. Orientering om det internasjonale standardiseringsarbeidet for «Ageing societies»
 2. Presentasjon og diskusjon av forslag til standarder for
  Et aldersinkluderende arbeidsliv - Seniorpolitikk på jobben
  Et fleksibelt arbeidsliv tilpasset medarbeideres ansvar for omsorg i hjemmet 
  Demenslandsbyer
 3. Mandat og sammensetning av den norske komiteen som ble godkjent av sektorstyret helse og omsorg i november
 4. Muligheter for å delta og påvirke dette viktige arbeidet og rammene for arbeid i komiteen.

– Standardene er ennå tidlig i utviklingsprosessen, men det er viktig å gi norske synspunkter på dem nå, slik at vi kan påvirke det videre arbeidet med dem, sier prosjektleder Merete H. Murvold. 

Bli med i komiteen

Sektorstyret helse og omsorg har identifisert en rekke interessenter til dette arbeidet og invitasjoner ble sendt ut i januar. Men standardiseringsarbeid er åpent og frivillig, så dersom du tenker at dette er noe for deg og din virksomhet, er det bare å ta kontakt med Standard Norge.

De som deltar i komiteen forplikter seg til å delta aktivt i arbeidet med utvikling av standarder på området gjennom den norske komiteen for aldersinkluderende samfunn. Det er også muligheter for deltakelse i de internasjonale arbeidsgruppene som skriver det faglige innholdet i standardene. Og vi bør også vurdere å foreslå nye prosjekter (standarder) på området som er viktig for Norge.

Dersom du kan tenke deg å bidra med din erfaring og kompetanse i komiteen, ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold 

Les også

Mer om standarden for et aldersinkluderende arbeidsliv

Mer om standarden for demenslandsbyer

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-02-17