2021 Nyheter

 

Det finnes tusenvis av apper for helse og velvære, og kvaliteten varierer. For å kunne evaluere kvaliteten og påliteligheten til slike apper effektivt, har det kommet en ny teknisk spesifikasjon (TS).

2021-11-03

Mer om Nye retningslinjer for helse- og velværeapper
 

En ny Norsk Standard, NS 6600, beskriver krav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner. 27. oktober inviterte vi til frokostmøte hvor standarden ble lansert. Her kan du se opptak av frokostmøtet og presentasjonene som ble holdt.

2021-10-29

Mer om Ny Norsk Standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene
 

Standard Norge inviterer fagpersoner til å delta i utviklingen av en Norsk Standard som spesifiserer krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

2021-06-18

Mer om Nytt prosjekt: Norsk Standard for faglig oppdatering av helsearbeidere
 

Det utvikles nå internasjonale standarder som skal bidra til bedre kontroll og håndtering av framtidige pandemier. Standard Norge inviterer norske virksomheter til å bidra til at de blir tilpasset norske behov.

2021-06-17

Mer om Vil du utvikle internasjonale standarder for å håndtere framtidige pandemier?
 

Standard Norge starter nå utviklingen av en Norsk Standard som spesifiserer krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere. 15. juni inviterte vi til frokostmøte hvor prosjektet ble presentert og vi inviterte til å delta i arbeidet.

2021-06-15

Mer om Norsk Standard for faglig oppdatering av helsefagarbeidere - nytt standardiseringsprosjekt
 

Noen treningssentre er åpne, mens andre nå gradvis åpner igjen. Standard Norge har sammen med bransjen jobbet med å utvikle flere kvalitetsstandarder og veiledninger for drift av treningssentre. Disse ble presentert på et frokostmøte 8. juni.

2021-06-08

Mer om Fra gym til folkehelse – kvalitetsstandarder for treningssentre
 

Standarden NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Den ble presentert på et Standard Morgen 14. april. Her finner du presentasjonene som ble holdt og et opptak av det digitale frokostmøtet.

2021-04-14

Mer om Ny Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere lansert
 

Er det behov for internasjonale standarder for servicehunder? Vi har fått et prosjektforslag og ønsker tilbakemelding fra norske interessenter, både om behovet og om dere ønsker å bidra i utviklingen.

2021-02-25

Mer om Prosjektforslag – ny standard for servicehunder