2021 Nyheter

 

Noen treningssentre er åpne, mens andre nå gradvis åpner igjen. Standard Norge har sammen med bransjen jobbet med å utvikle flere kvalitetsstandarder og veiledninger for drift av treningssentre. Disse ble presentert på et frokostmøte 8. juni.

2021-06-08

Mer om Fra gym til folkehelse – kvalitetsstandarder for treningssentre
 

Standarden NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Den ble presentert på et Standard Morgen 14. april. Her finner du presentasjonene som ble holdt og et opptak av det digitale frokostmøtet.

2021-04-14

Mer om Ny Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere lansert
 

Standarden, NS 6600, er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Forslaget på standard er på høring fram til 1. mai, og du kan komme med innspill.

2021-03-10

Mer om Standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene på høring
 

Er det behov for internasjonale standarder for servicehunder? Vi har fått et prosjektforslag og ønsker tilbakemelding fra norske interessenter, både om behovet og om dere ønsker å bidra i utviklingen.

2021-02-25

Mer om Prosjektforslag – ny standard for servicehunder