Eldre dame får satt en sprøyte i armen

Ny Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere lansert

Standarden NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Den ble presentert på et Standard Morgen 14. april. Her finner du presentasjonene som ble holdt og et opptak av det digitale frokostmøtet.

For å sikre kvalitetsmessig gode og faglig forsvarlige helsetjenester, bør det jobbes kontinuerlig og systematisk med å styrke, oppdatere og vedlikeholde kompetanse hos sykepleiere. Helseforetak og kommuner plikter å sikre at autoriserte sykepleiere har nødvendige faglig kompetanse. I tillegg har sykepleiere et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

NS 6510 spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten, men den er også aktuell for spesialisthelsetjenesten. Standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse områdene. I tillegg angir den krav til metoder for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleierne. NS 6510 kan brukes av sykepleiere, arbeidsgivere og ledere.

Målet med standarden er å bidra til:

 • økt pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
 • mer omsorgsfull hjelp
 • mestringsopplevelse og rolleklarhet hos sykepleiere
 • verdibevissthet, ferdigheter og trygghet i arbeidet
 • innovasjon og bærekraftig tjenesteutvikling, inkludert digital kompetanse

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 580 som ledes av Siren Eriksen fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Komiteen består i tillegg av representanter fra Norsk sykepleierforbund, norske kommuner (Hamar, Skien, Bærum, Ringsaker og Asker), Fagforbundet, Universitetet i Sørøst Norge, Lovisenberg diakonale høgskole og Høgskolen i Østfold.

Opptak av frokostmøtet

Her kan du se hele frokostmøtet som ble holdt 14. april 2021.

Presentasjoner

 • Presentasjon av standarden NS 6510 Systematisk og kunnskapsbaserte faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten
  Siren Eriksen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og leder av standardiseringskomiteen
 • Standarder på områder med uavgrenset ansvar (muntlig presentasjon)
  Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund
 • Kompetanseløftet 2025 - har året med pandemi lært oss noe om kompetanse og behov for rekruttering?
  Une Borg Kjølseth, spesialrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Sammen tetter vi kompetansegapet!
  Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Betydningen av norsk standard for autoriserte sykepleiere; hva betyr dette for oss i praksis? (muntlig presentasjon)
  Camilla Tenmann Kristensen, avdelingsleder på Bråset bo- og omsorgssenter, Asker kommune
 • Hvordan få tilgang til standarden, og veien videre
  Marit Kveine Nygren, Standard Norge

(Presentasjoner som mangler blir lagt ut forløpende når vi får en versjon tilgjengelig for publisering.)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marit Kveine Nygren per e-post eller på telefon 67 83 86 00.

Sist oppdatert: 2021-04-15

NS 6510:2021

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Helse- og omsorgstjenester — Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten — Kompetanseområder og metode

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang