Vasking av et hvitt gulv
Gode rutiner for renhold er viktig over alt, ikke minst innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Standard for renhold i helse- og omsorgstjenestene på høring

Standarden, NS 6600, er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Forslaget på standard er på høring fram til 1. mai, og du kan komme med innspill.

I april 2020 ble SN/TS 6600 Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten utgitt som en teknisk spesifikasjon. Nå er arbeidet med å omdanne spesifikasjonen til en Norsk Standard i gang, og forslaget til standard er på høring. Tittelen på standarden blir «Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester». Mens forslaget til standard er på høring, benevnes det som «prNS 6600» for å vise at dette er et høringsforslag.

Ledelsesverktøy

Standarden et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Dokumentet er bygget opp på samme måte som de andre kjente ledelsesstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

Hensikten med NS 6600 er å:

 • Redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
 • Beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
 • Ivareta inneklima

Standarden er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I standarden er ulike aspekter ved renhold som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring omhandlet med både krav og anbefalinger.

Bygger på renholdsstandarden

NS 6600 bygger på NS-INSTA 800-1 Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet, men stiller i tillegg krav knyttet til:

 • Renhetsnivåer i ulike rom i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Frekvensen av renhold
 • Renholdsutstyr
 • Smitteverntiltak (håndhygiene, engangshansker og arbeidstøy)
 • Utførelse av renhold
 • Kvalitetskontroll av renhold (både visuell kontroll og kontroll av ikke synlig kontaminering)
 • Avvik og korrigerende tiltak

Standarden er utarbeidet av den norske standardiseringskomiteen SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser. Komiteen består av representanter fra helseforetak (både helsepersonell og fagansvarlige for renhold), kommuner, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og brukerutvalg.

(Se også artikkel om SN/TS 6600 i forbindelse med at den ble utgitt i 2020.)

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 1. mai 2021.

Frokostmøte om høringsforslaget

10. mars arrangert vi et høringsmøtet hvor innholdet og tanken bak standarden ble presentert av representanter fra standardiseringskomiteen som har utarbeidet forslaget og/eller kommer til å bruke standarden.

Her kan du se presentasjonene som ble holdt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marit Kveine Nygren.

Sist oppdatert: 2021-03-11

SN/TS 6600:2020

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-03-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang