IKT

 

Den populære standarden for IT-sikkerhet ISO/IEC 27001 kom i ny utgave i år, men den norske versjonen er ennå ikke klar. Vi forklarer hvorfor.

2022-11-22

Mer om ISO/IEC 27001:2022 blir Norsk Standard første kvartal 2023
 

ISO/IEC 27002:2022 er nå fastsatt som Norsk Standard og er utgitt på engelsk. Denne utgaven erstatter utgaven fra 2017 og inneholder vesentlige endringer om blant annet sikkerhetskontrollene.

2022-11-22

Mer om NS-EN ISO/IEC 27002:2022 i salg nå
 

Til et viktig kontaktpunkt med næringen har vi rekruttert IT-topper fra Statens Vegvesen, Digitaliseringsdirektoratet og IKT-Norge. – Gode standarder er avgjørende for digitalisering og bærekraft, sier Mali Hole Skogen, som er svært motivert for ledervervet i Standard Norges sektorstyre IKT.

2022-11-22

Mer om Mali Hole Skogen fra IKT-Norge er ny leder for vårt sektorstyre IKT
 

To nye standarder for universell utforming og digitalisering, NS 11038 Tingenes internett og NS 11039 Smartbyer, er nylig publisert. Standardene angir krav til universell utforming for å sikre likeverdig tilgang til teknologi som omfattes tingenes internett og smartbyer.

2022-10-24

Mer om To nye standarder for universell utforming og digitalisering
 

Cyberangrep er en stadig økende trussel for svært mange virksomheter, både private og offentlige. Standard Norge jobber for å sikre at flere viktige standarder blir tilgjengelig og kan sikre bedre ledelse for å håndtere cyberrisikoen. Camilla Olsen fra Sopra Steria, er valgt til ny leder av den norske standardiseringskomiteen for dette arbeidet.

2022-07-05

Mer om Camilla Olsen er ny komitéleder for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor robotteknologi. Vi inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-06-07

Mer om Vil du utvikle standarder for robotteknologi?
 

I februar kom ISO ut med en ny oppdatert utgave av standarden ISO/IEC 27002:2022. Prosessen for EN-adopsjon av ISO/IEC 27002 har startet, og når denne er klar vil Standard Norge fastsette standarden som Norsk Standard.

2022-03-23

Mer om ISO/IEC 27002:2022 snart klar som Norsk Standard
 

Digitale læremidler må utformes etter lik forståelse og praksis blant private og statlige læremiddelleverandører. Standard Norges komité for læringsteknologi, SN/K 186, er et naturlig samarbeidsforum for å etablere en slik beste praksis. Her kan du se opptak av frokostmøtet 17. februar om arbeidet vi planlegger å starte.

2022-02-21

Mer om Nytt standardiseringsprosjekt for universell utforming av digitale læremidler
 

Mange av truslene som har blitt rapportert under koronapandemien, er de samme som før, men det rapporteres om flere digitale angrep som er mer målrettede og avanserte. Vi kjenner noen av utfordringene, men hva er løsningene, har vi verktøykassen og hvem kan bidra? Standard Norge inviterte til frokostmøte 27. oktober om informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern, og her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2020-10-28

Mer om Cybersikkerhet og personvern i krisetider – er truslene de samme?
 

For et lite land som Norge er det vanskelig å utvikle retningslinjer for klarspråk alene, mener Torunn Reksten i Språkrådet. Derfor deltar de i utviklingen av en ny internasjonal standard for klarspråk. Standard Norge vil gjerne involvere flere norske eksperter.

2020-10-19

Mer om Nå utvikles en internasjonal standard for klarspråk
1 2 3 4 5 6 > »