IKT

 

De fleste organisasjoner har kontrollmekanismer på plass for å beskytte seg, men hvordan kan vi sikre at disse kontrollene er tilstrekkelige? De oppdaterte internasjonale retningslinjene for å vurdere sikringsteknikker knyttet til informasjonssikkerhet er et godt verktøy.

2019-03-15

Mer om Oppdaterte retningslinjer for vurdering av informasjonssikring gir økt beskyttelse
 

Den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2019, gjelder spesielt datasikkerhet for fylkeskommunale, kommunale og statlige organer. De skjerpede kravene til IKT-objekter er basert på ISO-standarder.

2019-01-31

Mer om Ny sikkerhetslov stiller strengere krav til IT-systemer
 

Det startes nå opp nytt internasjonalt arbeid med standardisering og digitalisering. Vi søker norske deltakere til arbeidet. Meld deg på sånn at ikke bare eksperter fra andre land legger premissene for framtidens digitalisering.

2018-12-10

Mer om Digitalisering – vi søker din kompetanse
 

5. og 6. desember kan du møte Standard Norge på Evolve Arena på Lillestrøm. Evolve har som mål å være Norges viktigste arena for urban utvikling og ny mobilitet. Vi har gått sammen med buildingSMART Norge og ITS Norge om initiativet Smart samspill for smarte samfunn.

2018-10-25

Mer om Evolve Arena: Smart samspill for smarte samfunn
 

Det sier statssekretær i Justisdepartementet, Thor Kleppen Sættem. Han får støtte fra mannen som leder arbeidet med IT-sikkerhet i Nordens største konsern. – Standarder er utrolig viktige for oss, sier Lars Idland i Equinor.

2018-10-18

Mer om – For IT-sikkerhet spiller standarder en helt avgjørende rolle
 

Standard Norge har utarbeidet fem råd som kan bidra til å styrke IKT-sikkerheten i samfunnet.

2018-10-18

Mer om Fem råd for IKT-sikkerhet
 

Cyber security was on the agenda the 4 October when Standards Norway and co-organisers invited to a Business Forum. The event was held in connection with the meetings of ISOs standardization committee on ICT security with 330 experts gathered in Norway and Gjøvik.

2018-10-12

Mer om Business Forum on cyber security
 

Viktige internasjonale standarder innenfor IT-sikkerhet skal utvikles når 330 eksperter fra hele verden samles på Gjøvik i begynnelsen av oktober. Ekspertene, som representerer over 50 land, er medlemmer av den internasjonale standardiseringskomiteen for IT-sikkerhet.

2018-09-04

Mer om Internasjonalt møte om IT-sikkerhet
 

For et par år siden ble det på initiativ fra kinesisk standardisering startet opp et arbeid med å klargjøre hvordan en kunne utveksle data (digitalisert) for revisjons- og regnskapsbruk. Det er ikke gitt at økonomisk oppfølging på ulike nivåer alltid er en aktivitet i eget firma, og heller ikke at oppgavene utføres i eget land eller språkområde. Dette er grunnlaget for at det ble startet et arbeid med å utvikle en standard, ISO 21378.

2018-06-28

Mer om Ny internasjonal standard for overføring av data knyttet til revisjon er under arbeid – og du kan delta
 

EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, understreker at tilgjengelige løsninger er sentralt for å gi alle brukere mulighet til å samhandle på internett. Direktivet er fulgt opp av standardiseringsorganisasjonene i Europa og arbeidet har resultert i den europeiske standarden NS-EN 301549:2015. Standarden er utviklet for å harmonisere krav til tilgjengelighet i forbindelse med offentlige anskaffelser. Den er nå er under revisjon for også å inkludere tilleggskrav til tilgjengelighet for mobilapper.

2018-06-25

Mer om Tilgjengelighet ved offentlige anskaffelser – standard omfatter snart også mobilapper
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »