IKT

 

Cyberangrep er en stadig økende trussel for svært mange virksomheter, både private og offentlige. Standard Norge jobber for å sikre at flere viktige standarder blir tilgjengelig og kan sikre bedre ledelse for å håndtere cyberrisikoen. Camilla Olsen fra Sopra Steria, er valgt til ny leder av den norske standardiseringskomiteen for dette arbeidet.

2022-07-05

Mer om Camilla Olsen er ny komitéleder for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor robotteknologi. Vi inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-06-07

Mer om Vil du utvikle standarder for robotteknologi?
 

I februar kom ISO ut med en ny oppdatert utgave av standarden ISO/IEC 27002:2022. Prosessen for EN-adopsjon av ISO/IEC 27002 har startet, og når denne er klar vil Standard Norge fastsette standarden som Norsk Standard.

2022-03-23

Mer om ISO/IEC 27002:2022 snart klar som Norsk Standard
 

Digitale læremidler må utformes etter lik forståelse og praksis blant private og statlige læremiddelleverandører. Standard Norges komité for læringsteknologi, SN/K 186, er et naturlig samarbeidsforum for å etablere en slik beste praksis. Her kan du se opptak av frokostmøtet 17. februar om arbeidet vi planlegger å starte.

2022-02-21

Mer om Nytt standardiseringsprosjekt for universell utforming av digitale læremidler
 

Mange av truslene som har blitt rapportert under koronapandemien, er de samme som før, men det rapporteres om flere digitale angrep som er mer målrettede og avanserte. Vi kjenner noen av utfordringene, men hva er løsningene, har vi verktøykassen og hvem kan bidra? Standard Norge inviterte til frokostmøte 27. oktober om informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern, og her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2020-10-28

Mer om Cybersikkerhet og personvern i krisetider – er truslene de samme?
 

For et lite land som Norge er det vanskelig å utvikle retningslinjer for klarspråk alene, mener Torunn Reksten i Språkrådet. Derfor deltar de i utviklingen av en ny internasjonal standard for klarspråk. Standard Norge vil gjerne involvere flere norske eksperter.

2020-10-19

Mer om Nå utvikles en internasjonal standard for klarspråk
 

Digitaliseringen har fått et kjempeløft gjennom koronakrisen. Aldri har vi vært så drevne på digital samhandling. Samtidig har behovet for gode sikkerhetssystemer økt. Faren for at vi jobber med bedriftshemmeligheter fra hjemmekontoret og utenfor det som normalt vil være bedriftens «IT-sikkerhetsnett» er stor, og falske e-poster florerer. Internasjonale standarder for cyber-/ og IT-sikkerhet er en god forsikring.

2020-10-19

Mer om Cybersikkerhet i krisetid
 

Standarden NS 4180 Læringsteknologi – Metadata for læringsressurser er revidert. Den skal bidra til gode digitale læringsressurser for elever på alle trinn.

2020-05-15

Mer om Norsk Standard for læringsteknologi i ny utgave
 

Kunstig intelligens (KI) kan løse store globale utfordringer, men teknologien gir oss også betydelige utfordringer, ikke minst etiske. Teknologien endres så raskt at regelverket har problemer med å følge med. Kan internasjonale avtaler og standarder bidra til at vi styrer utviklingen i ønsket retning? På et frokostmøte 5. februar møttes blant annet representanter for regjeringen, næringsliv, forskning og produsenten bak dokumentarfilmen iHuman for å diskutere nettopp dette.

2020-02-06

Mer om Kan internasjonale standarder styre kunstig intelligens i ønsket retning?
 

To reviderte standarder og en ny teknisk rapport i ISO/IEC 20000-serien er nå tilgjengelig. De omhandler veiledning i bruk av ledelsessystemer for tjenester, anvendeligheten av ISO/IEC 20000-1 og hvordan standarden integreres med andre ledelsessystemer.

2020-01-30

Mer om Nye standarder for ledelsessystemer for tjenester i ISO/IEC 20000-serien
1 2 3 4 5 > »