Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

IKT

 

For et par vår siden ble det på initiativ fra kinesisk standardisering startet opp et arbeid med å klargjøre hvordan en kunne utveksle data (digitalisert) for revisjons- og regnskapsbruk. Det er ikke gitt at økonomisk oppfølging på ulike nivåer alltid er en aktivitet i eget firma, og heller ikke at oppgavene utføres i eget land eller språkområde. Dette er grunnlaget for at det ble startet et arbeid med å utvikle en standard, ISO 21378.

2018-06-28

Mer om Ny internasjonal standard for overføring av data knyttet til revisjon er under arbeid – og du kan delta
 

EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, understreker at tilgjengelige løsninger er sentralt for å gi alle brukere mulighet til å samhandle på internett. Direktivet er fulgt opp av standardiseringsorganisasjonene i Europa og arbeidet har resultert i den europeiske standarden NS-EN 301549:2015. Standarden er utviklet for å harmonisere krav til tilgjengelighet i forbindelse med offentlige anskaffelser. Den er nå er under revisjon for også å inkludere tilleggskrav til tilgjengelighet for mobilapper.

2018-06-25

Mer om Tilgjengelighet ved offentlige anskaffelser – standard omfatter snart også mobilapper
 

Hvert nettverk er forskjellig og krever dyktige fagfolk til å skape skreddersydde sikkerhetsløsninger på alle flater og fronter som apper, databaser, nettverksenheter, sky-tjenester og IT-infrastrukturer. Det svakeste leddet i sikkerhetskjeden er ofte brukerne. Og hvor er egentlig utfordringene? Dette var tema på Standard Norges frokostmøte 5. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2018-06-05

Mer om IT-sikkerhet og bruk av internasjonale standarder – er det så viktig da?
 

2018 ser ut til å bli et stort år for informasjonssikkerhet. Mange viktige problemstillinger settes på dagsorden, blant annet relatert til sikkerheten på mikroprosessorer, IOT, Cyber Security og det store sikkerhetsinitiativet i form av EUs forordning for personvern (GDPR), som trår i kraft i år. Den nye utgave av ISO/IEC 27000 er derfor kommet i grevens tid.

2018-05-11

Mer om ISO/IEC 27000 - nøkkelen til standarden for informasjonssikkerhet er revidert i 2018
 

Netthandel blir stadig mer utbredt og gir små og mellomstore bedrifter økte markedsandeler og nye muligheter. Samtidig dukker det også opp utfordringer for både leverandører og kunder når handelen skjer over landegrensene. Og hvordan vet vi som forbrukere at nettbutikken er en seriøs aktør? Kan vi være sikre på at vi får det vi har bestilt? At varen som annonseres, er den som faktisk kommer i postkassen?

2018-04-10

Mer om Forslag om ny ISO-komité for tryggere netthandel
 

– Det finnes to typer bedrifter: De som har blitt rammet av dataangrep og de som kommer til å bli rammet, sa professor Josef Noll fra UiO på Standard Morgen om Internett of Things. Se video fra frokostmøtet!

2018-02-09

Mer om Tingenes Internett - nye sikkerhetsutfordringer
 

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitetsforvaltning og personvernteknikk er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at personidentifiserbar informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Ikke minst blir dette en veldig aktuelt når personvernforordningen, GDPR, innføres neste år.

2017-11-14

Mer om Nye standardiserte løsninger for å ivareta forbrukernes personvern?
 

Standard Norge jobber med å styrke arbeidet innen IT-sikkerhet. For å løfte dette arbeidet nasjonalt er det nødvendig å styrke vår internasjonale deltakelse. Komiteen har valgt ny leder, Are Søndenaa fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

2017-10-30

Mer om Are Søndenaa er ny komiteleder for IT-sikkerhet
 

Den nye, europeiske standarden for elektronisk faktura er nå ferdig. Standarden skal bidra til å sikre interoperabilitet over landegrensene og blir pålagt å bruke for alle offentlige virksomheter i Europa fra april 2019 (tidligere oppgitt som november 2018).

2017-10-10

Mer om Elektronisk faktura - et viktig steg i europeisk digitalisering
 

Standard Norge har sendt ut på høring to norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet av tjenester, som fokuserer på finanstjenester og detaljhandel.

2017-08-01

Mer om Standarder om tilgjengelige finans- og detaljhandeltjenester på høring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »