IKT

 

Netthandel blir stadig mer utbredt og gir små og mellomstore bedrifter økte markedsandeler og nye muligheter. Samtidig dukker det også opp utfordringer for både leverandører og kunder når handelen skjer over landegrensene. Og hvordan vet vi som forbrukere at nettbutikken er en seriøs aktør? Kan vi være sikre på at vi får det vi har bestilt? At varen som annonseres, er den som faktisk kommer i postkassen?

2018-04-10

Mer om Forslag om ny ISO-komité for tryggere netthandel
 

– Det finnes to typer bedrifter: De som har blitt rammet av dataangrep og de som kommer til å bli rammet, sa professor Josef Noll fra UiO på Standard Morgen om Internett of Things. Se video fra frokostmøtet!

2018-02-09

Mer om Tingenes Internett - nye sikkerhetsutfordringer
 

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitetsforvaltning og personvernteknikk er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at personidentifiserbar informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Ikke minst blir dette en veldig aktuelt når personvernforordningen, GDPR, innføres neste år.

2017-11-14

Mer om Nye standardiserte løsninger for å ivareta forbrukernes personvern?
 

Standard Norge jobber med å styrke arbeidet innen IT-sikkerhet. For å løfte dette arbeidet nasjonalt er det nødvendig å styrke vår internasjonale deltakelse. Komiteen har valgt ny leder, Are Søndenaa fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

2017-10-30

Mer om Are Søndenaa er ny komiteleder for IT-sikkerhet
 

Den nye, europeiske standarden for elektronisk faktura er nå ferdig. Standarden skal bidra til å sikre interoperabilitet over landegrensene og blir pålagt å bruke for alle offentlige virksomheter i Europa fra april 2019 (tidligere oppgitt som november 2018).

2017-10-10

Mer om Elektronisk faktura - et viktig steg i europeisk digitalisering
 

Standard Norge har sendt ut på høring to norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet av tjenester, som fokuserer på finanstjenester og detaljhandel.

2017-08-01

Mer om Standarder om tilgjengelige finans- og detaljhandeltjenester på høring
 

Under frokostmøtet Standard Morgen 23. mai om digitalisering og tjenesteutvikling presenterte representanter fra flere næringer sine strategier for digitalisering og understreket behovet for felles standarder.

2017-05-29

Mer om Standardenes bidrag til digitaliseringen
 

Industrimeldingen som nylig ble lansert, framhever internasjonale standarders betydning for å spre teknologisk utvikling. Den pågående digitaliseringen av industrien, med initiativer som Industri 4.0, er helt avhengig av et felles sett med standarder som sørger for interoperabilitet av ulike industrielle data (CAD/PLM/LCI/BIM). I mai har den internasjonale ISO-komiteen som utvikler disse standardene møte i Sandvika, og Standard Norge med samarbeidspartnere inviterer til en åpen Industridag 10. mai.

2017-04-21

Mer om Industridagen 2017: Slik snakker dine industrielle data best sammen
 

Den nylig reviderte ISO/IEC 27004:2016 gir viktig og praktisk støtte til organisasjoner som implementerer og bruker ISO/IEC 27001 for å beskytte seg mot det økende mangfoldet i sikkerhetsangrep som virksomheter står overfor i dag.

2017-04-06

Mer om Hvordan måle effektiviteten av informasjonssikkerheten med ISO/IEC 27004
 

Japan har fremmet et forslag om å utarbeide en ny ISO-standard om satellittassistert snøbrøyting, og Norge er blitt invitert til å delta i arbeidet.

2017-04-05

Mer om Forslag om å lage ny internasjonal standard for satellittassistert snøbrøyting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »