Ny modell utvikles for IKT-anskaffelser

Bedre modeller for IKT-anskaffelser har lenge vært etterspurt. Nå har Standard Norge opprettet en bredt sammensatt komité som skal se på utvikling av norske standarder på området. Komiteen ledes av Arne Engesæth, advokat og partner i DLA Piper Norway AS.

Et stort flertall av medlemmene i Standard Norges sektorstyret for IKT, som representerer bredden i norsk IT-næring, har lenge pekt på behovet for en nøytral arena for utvikling av balanserte kontrakter og anskaffelsesprosedyrer.

Sektorstyret understreker at standardene som utvikles må understøtte hele prosessen med IKT-anskaffelser.  

Jacob Mehus

Adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus

Standard Norge har lang erfaring med å utvikle norske standarder for anskaffelser. Vår erfaring er at de fremmer et seriøst arbeidsliv, regulerer maktbalansen mellom innkjøper og leverandører, forhindrer konflikter og forenkler prosessen. Jeg setter stor pris på at advokat Engesæth har påtatt seg vervet som komitéleder for IKT-anskaffelser, og ser fram til å få anbefalingene fra komiteen, sier adm. direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Komiteens mandat
I komiteens mandat står det at komiteen skal gi en helhetlig vurdering av behov for:

 • Innkjøpsprosedyrer
 • Standardkontrakter
 • Ytelses-/funksjonsbeskrivelser
 • Andre områder relevant for IKT-anskaffelser

Komiteen skal etablere en modell for utviklingen av norske standarder for IKT-anskaffelser som bidrar til forutsigbarhet, forenkling, innovasjon og konkurranse på like vilkår. Det er viktig at de standardene som utvikles, gjør det attraktivt for leverandører å delta som tilbydere.

Komiteen skal dessuten gi en oversikt over behov og beskrive en helhetlig modell for norske standarder som understøtter IKT anskaffelsesprosessen både for private og offentlige aktører. Standard Norges modell for anskaffelser i eksisterende standarder innenfor bygg, anlegg og eiendom, skal legges til grunn så langt som mulig. Det skal leveres en sluttrapport med anbefalinger til Standard Norge.

Komitésammensetningen
I komiteen deltar følgende aktører:

 • Abelia 
 • IKT Norge 
 • Accenture 
 • Microsoft Norge 
 • Telenor 
 • Sparebank 1 Banksamarbeidet DA 
 • Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 
 • IBM Norge 
 • DNB 
 • Statens vegvesen 
 • KS 
 • DLA Piper Norway AS 
 • Standard Norge 

Komité- og prosjektledelse
Komitéleder og advokat Arne Engesæth fra DLA Piper Norway AS har lang erfaring som styremedlem og styreleder. Han har jobbet som lektor ved UiO, som konsernadvokat og som daglig leder av Aker Eiendom før han ble privatpraktiserende advokat. Engesæth er mye brukt som mekler og voldgiftsdommer.

Prosjektleder hos Standard Norge er advokat Hilde Larmerud. Deltakerne har bred erfaring, og det er enighet om at det er mye å ta tak i innenfor mandatets ramme. Flere deltakere vil komme til etter hvert.

Les mer om mandatet til SN/K 563 Anskaffelsesprosesser på IKT-området her.

Deltakerne i komité for IKT-anskaffelser

Standard Norges komité for anskaffelsesprosesser på IKT-området

Sist oppdatert: 2016-09-27