2017 Nyheter

 

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitetsforvaltning og personvernteknikk er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at personidentifiserbar informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Ikke minst blir dette en veldig aktuelt når personvernforordningen, GDPR, innføres neste år.

2017-11-14

Mer om Nye standardiserte løsninger for å ivareta forbrukernes personvern?
 

Standard Norge jobber med å styrke arbeidet innen IT-sikkerhet. For å løfte dette arbeidet nasjonalt er det nødvendig å styrke vår internasjonale deltakelse. Komiteen har valgt ny leder, Are Søndenaa fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

2017-10-30

Mer om Are Søndenaa er ny komiteleder for IT-sikkerhet
 

Den nye, europeiske standarden for elektronisk faktura er nå ferdig. Standarden skal bidra til å sikre interoperabilitet over landegrensene og blir pålagt å bruke for alle offentlige virksomheter i Europa fra april 2019 (tidligere oppgitt som november 2018).

2017-10-10

Mer om Elektronisk faktura - et viktig steg i europeisk digitalisering
 

Under frokostmøtet Standard Morgen 23. mai om digitalisering og tjenesteutvikling presenterte representanter fra flere næringer sine strategier for digitalisering og understreket behovet for felles standarder.

2017-05-29

Mer om Standardenes bidrag til digitaliseringen
 

Industrimeldingen som nylig ble lansert, framhever internasjonale standarders betydning for å spre teknologisk utvikling. Den pågående digitaliseringen av industrien, med initiativer som Industri 4.0, er helt avhengig av et felles sett med standarder som sørger for interoperabilitet av ulike industrielle data (CAD/PLM/LCI/BIM). I mai har den internasjonale ISO-komiteen som utvikler disse standardene møte i Sandvika, og Standard Norge med samarbeidspartnere inviterer til en åpen Industridag 10. mai.

2017-04-21

Mer om Industridagen 2017: Slik snakker dine industrielle data best sammen
 

Den nylig reviderte ISO/IEC 27004:2016 gir viktig og praktisk støtte til organisasjoner som implementerer og bruker ISO/IEC 27001 for å beskytte seg mot det økende mangfoldet i sikkerhetsangrep som virksomheter står overfor i dag.

2017-04-06

Mer om Hvordan måle effektiviteten av informasjonssikkerheten med ISO/IEC 27004
 

Japan har fremmet et forslag om å utarbeide en ny ISO-standard om satellittassistert snøbrøyting, og Norge er blitt invitert til å delta i arbeidet.

2017-04-05

Mer om Forslag om å lage ny internasjonal standard for satellittassistert snøbrøyting
 

Personidentifisering er viktig. At noen overtar andres identitet for å kunne utføre ulike former for skadeverk og svindel er et økende problem. Vi vet at det innvilges sosiale ytelser for «falske» barn, at personer kan ha flere typer identiteter og at en del slett ikke har noen fastsatt identitet. Mer reising over landegrenser øker viktigheten av orden fra første etablering av identitet til siste kontroll av identitet.

2017-03-22

Mer om Én grunnleggende identitet
 

Digitaliseringen har gjort sitt inntog i skolen, og gjør det mulig å tilpasse undervisningen på en helt annen måte enn tidligere. Nå kan man på enkelt vis sette sammen forskjellige læringsressurser for å gi elevene et best mulig undervisningsopplegg. En ny Norsk Standard forteller hvordan dette skal gjøres.

2017-03-06

Mer om Ny Norsk Standard forbedrer læringssituasjonen i grunnskolen