Are Søndenaa er ny komiteleder for IT-sikkerhet

Standard Norge jobber med å styrke arbeidet innen IT-sikkerhet. For å løfte dette arbeidet nasjonalt er det nødvendig å styrke vår internasjonale deltakelse. Komiteen har valgt ny leder, Are Søndenaa fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Are Søndenaa

Are Søndenaa er ny leder i Standard Norges komite for IT-sikkerhet.

Are Søndenaa er seniorrådgiver i NSM og har mer enn 13 års erfaring innen IKT- og informasjonssikkerhet fra offentlig og privat sektor. Han har vært sentral i flere av NSMs publiserte sikkerhetsrapporter. Han er en av hovedforfatterne bak NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, som nylig ble publisert. 

Forankring mot internasjonale standarder 

I dag jobber Søndenaa i NSMs avdeling for cybersikkerhet. Han har god kjennskap til nasjonale og internasjonale regler, rammeverk og standarder innen informasjonssikkerhet, risikostyring og internkontroll. ISO 27000-serien er svært sentral i dette arbeidet, og han har lang fartstid med flere sertifiseringer, blant annet er han sertifisert som Lead implementer for ISO 27001. 

– Standard Norge er svært tilfreds med at komiteen for IT-sikkerhet har fått ny leder med en sterk forankring og kunnskap om ISO-standardene i 27000-serien. IT-sikkerhet blir viktigere og viktigere for private og offentlige aktører, og Internasjonale standarder står sentralt i å bygge en plattform for et sikrere samfunn, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Sikre norske interesser

Den norske IT-sikkerhetskomiteen som Are Søndenaa leder, har som hovedoppgave å ivareta norske interesser knyttet til standardisering av IKT. Komiteen skal gi norske innspill til arbeidet i internasjonale komiteer: 

Å sikre norske interesser betyr at den norske komiteen kommer med forslag eller stemmer over innkommende internasjonale forslag til tema eller endringer innenfor IT-sikkerhet. 

Rekruttering til komiteen 

Standard Norge inviterer nå flere deltakere til komiteens arbeid. Vi har et sterkt ønske om å engasjere faglig sterke aktører. Vil du og din virksomhet påvirke utviklingen av nye internasjonale standarder og bidra med innspill når standarder skal revideres? Send gjerne en  e-post til vår prosjektleder Lars Erik Jensen for mer informasjon om komiteens arbeid!

Les mer om IT-sikkerhet

Sist oppdatert: 2017-10-31

IT-sikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 250,00 (eks. mva)

IT-sikkerhet - Et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO/IEC 27000:2017, NS-EN ISO/IEC 27001:2017, NS-EN ISO/IEC 27002:2017, NS-ISO/IEC 27003:2017, NS-ISO/IEC 27004:2016 og NS-ISO/IEC 27005:2011.

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2012-06-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Vis abonnementsmuligheter