Person holder opp en bilde av en hengelås overstrødd med binærkode

Nye standardiserte løsninger for å ivareta forbrukernes personvern?

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitetsforvaltning og personvernteknikk er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at personidentifiserbar informasjon ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Ikke minst blir dette en veldig aktuelt når personvernforordningen, GDPR, innføres neste år.

Det er stort trykk på at personvern skal innarbeides i løsninger fra starten av utformingsprosessene. Dette er et krav i personvernforordningen, og i standardisering er det flere forslag til hvordan dette kan gjøres for eksempel for forbrukerprodukter, helseprodukter og tjenester.

Tysk løsning som grunnlag for en standard?

På det siste møtet i standardiseringskomiteen som jobber med identitetsforvaltning og personvernteknikk fikk deltakerne se eksempel på hvordan senteret for tysk bompengeinnkreving jobber med personvern. De viste hvordan de i Tyskland har utarbeidet et opplegg for å ta bort det meste av personidentifiserbar informasjon fra ca. 1 million daglige registreringer av bompassering. Systemet var slik at ingen data fra passeringene kan benyttes til annet enn bompengeinnkreving. Tyskerne viste et fungerende opplegg for sletting, og det er forslag om at mange av prinsippene i dette systemet bør danne grunnlag for en ny standard for sletting. Dette forslaget jobbes det nå med i denne standardiseringskomiteen.

Ønsker noen fra Norge å delta?

Standard Norge forsøker å finne ut om det er norsk interesse for å delta i arbeidet med personvern i forbindelse med utvikling av varer eller tjenester i forbrukermarkedene. Om du har interesse for dette kan du ta kontakt med prosjektleder Knut Lindelien, helst innen utgangen av november 2017.

Frokostmøte om personvern

Mandag 11. desember inviterer vil til frokostmøte «Standard Morgen» om standarder og personvern. Det er gratis å delta. Les mer og meld deg på frokostmøtet «Et marked i voldsom vekst – standarder sikrer personvernet» her.

Sist oppdatert: 2017-11-23