Bilder fra dokumentarfilmen ihuman
Illustrasjoner fra dokumentarfilmen iHuman.

Kan internasjonale standarder styre kunstig intelligens i ønsket retning?

Kunstig intelligens (KI) kan løse store globale utfordringer, men teknologien gir oss også betydelige utfordringer, ikke minst etiske. Teknologien endres så raskt at regelverket har problemer med å følge med. Kan internasjonale avtaler og standarder bidra til at vi styrer utviklingen i ønsket retning? På et frokostmøte 5. februar møttes blant annet representanter for regjeringen, næringsliv, forskning og produsenten bak dokumentarfilmen iHuman for å diskutere nettopp dette.

14. januar presenterte daværende digitaliseringsminister Nicolai Astrup regjeringens KI-strategi, og Norge har blant annet som mål å utnytte den kommersielle kraften som KI representerer. Internasjonale standarder kan fungere som et rammeverk som hjelper oss til å håndtere både utfordringene og mulighetene som ligger i KI.

Frokostmøtet i opptak

Seminaret ble streamet og hvert innlegg er i etterkant lagt ut som separate klipp (se lenger ned i saken). 

Presentasjoner

Dette er presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet. (NB Disse blir publisert om kort tid)

iHuman

Dette er en norsk dokumentarfilm, regissert av Tonje Hessen Schei, som reiser problemstillinger knyttet til kunstig intelligens.

Se trailer til filmen iHuman.

Opptak fra frokostmøtet

Velkommen ved adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge

Regjeringens strategi for kunstig intelligens, ved statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

iHuman – når det som kalles The New Big Bang, forandrer oss, samfunnet vårt og framtida, ved produsent for dokumentarfilmen iHuman, Jonathan Borge Lie

AI ethics, society and standards, ved Senior Principal Specialist Asun St. Clair, DNV GL

Kunstig intelligens - Fordeler og ulemper for forbrukeren, ved politisk rådgiver digitale tjenester Ailo Ravna, Forbrukerrådet

Slik jobber vi med kunstig intelligens, ved direktør AI Lars Erlend Leganger, PWC

Kunstig intelligens – FoU i Europa og internasjonal standardisering – betydning for Norge, ved sjefforsker Arne J. Berre, Sintef Digital

Debatt: Hvordan kan internasjonale standarder regulere kunstig intelligens til å bli et gode for samfunn og næringsliv? Deltakere: Jørgen Hyvang (debattleder), Paul Chaffey, Asun St. Clair, Lars-Erlend Leganger, Arne J. Berre

Hvor er vi og hvor går vi? ved prosjektleder for kunstig intelligens i Standard Norge, Lars Erik Jensen

Innlegget er ikke produsert som separat fil, men du kan se klippet mot slutten av opptaket fra hele frokostmøtet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om standadisering knyttet til kunstig intelligens, kan du ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen på e-post eller telefon 926 60 390. 

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Nasjonal strategi for kunstig intelligens
Den nasjonale strategien for kunstig intelligens peker på behovet for større påvirkning av internasjonale standarder for KI. Positivt, mener Standard Norge.

Sist oppdatert: 2021-02-25