En jente som sitter foran en laptop med et læringsprogram
Foto: Unsplash

Norsk Standard for læringsteknologi i ny utgave

Standarden NS 4180 Læringsteknologi – Metadata for læringsressurser er revidert. Den skal bidra til gode digitale læringsressurser for elever på alle trinn.

Som en følge av at nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart høsten 2020, er det gjort endringer i underliggende standarder og tilpasninger.

Den nye utgaven av NS 4180 reflekterer behovet for API-er og en mer dynamisk forvaltning av vokabularer og veiledningsmateriale. Den har også nye krav og anbefalinger om bruk av identifikator og URL.

Standarden ble først utgitt i 2017 og her de viktigste endringene siden 2017-versjonen:

  • Endringer i underliggende standarder og tilpasninger som følge av fagfornyelsen 
  • Behov for API-er og en mer dynamisk forvaltning av vokabularer og veiledningsmateriale
  • Nye egenskaper for «description», «expires», «audience», «accessMode», «accessModeSufficient» og «accessibilitySummary»
  • Nye krav og anbefalinger om bruk av identifikator og URL 
  • Vokabularer, som tidligere gjengitt i tillegg D, er flyttet ut av standarden 
  • Eksempler, som gitt i tillegg C, er flyttet ut av standarden 
  • Nytt tillegg E om behov for API-er tilknyttet standarden

Komitéen SN/K 186 Læringsteknologi har vært sammensatt av representanter for myndigheter, forbrukere, rådgivere, universitet, forskning og næringsliv.

Les mer om Norsk Standard for læringsteknologi

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2022-02-03

NS 4180:2020

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Læringsteknologi — Metadata for læringsressurser

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang