2022 Nyheter

 

Cyberangrep er en stadig økende trussel for svært mange virksomheter, både private og offentlige. Standard Norge jobber for å sikre at flere viktige standarder blir tilgjengelig og kan sikre bedre ledelse for å håndtere cyberrisikoen. Camilla Olsen fra Sopra Steria, er valgt til ny leder av den norske standardiseringskomiteen for dette arbeidet.

2022-07-05

Mer om Camilla Olsen er ny komitéleder for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor robotteknologi. Vi inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-06-07

Mer om Vil du utvikle standarder for robotteknologi?
 

I februar kom ISO ut med en ny oppdatert utgave av standarden ISO/IEC 27002:2022. Prosessen for EN-adopsjon av ISO/IEC 27002 har startet, og når denne er klar vil Standard Norge fastsette standarden som Norsk Standard.

2022-03-23

Mer om ISO/IEC 27002:2022 snart klar som Norsk Standard
 

Digitale læremidler må utformes etter lik forståelse og praksis blant private og statlige læremiddelleverandører. Standard Norges komité for læringsteknologi, SN/K 186, er et naturlig samarbeidsforum for å etablere en slik beste praksis. Her kan du se opptak av frokostmøtet 17. februar om arbeidet vi planlegger å starte.

2022-02-21

Mer om Nytt standardiseringsprosjekt for universell utforming av digitale læremidler