Animert hengelås over en pc

Camilla Olsen er ny komitéleder for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern

Cyberangrep er en stadig økende trussel for svært mange virksomheter, både private og offentlige. Standard Norge jobber for å sikre at flere viktige standarder blir tilgjengelig og kan sikre bedre ledelse for å håndtere cyberrisikoen. Camilla Olsen fra Sopra Steria, er valgt til ny leder av den norske standardiseringskomiteen for dette arbeidet.

Camilla Olsen

Camilla Olsen fra Sopra Steria er ny leder av komiteen for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern

Camilla Olsen har 20 års erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid i både offentlig og privat sektor. Hun har bl.a. jobbet med sikkerhetskultur, risikostyring og -vurderinger, utarbeidelse og implementering av styrende dokumenter og som sikkerhetsrådgiver i store prosjekter og programmer.  

Forankring mot internasjonale standarder

Camilla er i dag Head of Information Security, Business consulting, i Sopra Steria. Hun er tett på mange av dagens cyberutfordringer og kjenner godt til mange av de internasjonale standardene som standardiseringskomiteen jobber med. Hun har jobbet mye med ISO 27000-serien, personvernloven, IKT-forskriften og sikkerhetsloven.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som leder for komiteen. Det blir svært viktig å være med å følge opp arbeidet, noe som vil bidra til å prioritere de viktigste standardene for norske virksomheter. Det er viktig at vi kjenner vår besøkelsestid og bidrar til å sikre nasjonal påvirkning av de internasjonale standardene som er relevante for Norge, sier Camilla Olsen.

Standard Norge er svært glad for at komiteen for informasjonssikkerhet, cyber sikkerhet og personvern har fått ny leder med en sterk faglig bakgrunn og inngående kunnskap om utfordringene som norske virksomheter står i.

- Det er i tillegg veldig fint at Camilla er godt kjent med ISO-standardene i ISO 27000-serien. Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern er viktigere enn noen gang for private og offentlige aktører, og internasjonale standarder står sentralt i å bygge en plattform for et mer robust digitalt samfunn, sier adm. direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Rekruttering av nye medlemmer til komiteen

Standard Norge inviterer nå flere deltakere til komiteens arbeid. Det er et sterkt ønske å engasjere faglig sterke aktører som ønsker å påvirke i utviklingen av nye internasjonale standarder og bidrar med innspill på standarder som skal revideres.

Mer informasjon

Vil du vite mer om arbeidet i standardiseringskomiteen for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern, ta gjerne kontakt med Standard Norges prosjektleder Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2022-07-05