2019 Nyheter

 

Etter hvert som verden blir mer digital og våre liv og virksomheter beveger seg på nettet, øker mulighetene for innovasjon og vekst betydelig. Det gjør dessverre også risikonivået.

2019-09-18

Mer om Cybersikkerhet – hvor stor risiko er din virksomhet villig til å ta?
 

Den nye standarden NS-EN ISO/IEC 27701 er nyttig for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Standarden hjelper din virksomhet å oppfylle kravene til personvern og informasjonssikkerhet i GDPR.

2019-08-16

Mer om Har din virksomhet full kontroll på alle kravene i GDPR (personvernforordningen)?
 

De fleste organisasjoner har kontrollmekanismer på plass for å beskytte seg, men hvordan kan vi sikre at disse kontrollene er tilstrekkelige? De oppdaterte internasjonale retningslinjene for å vurdere sikringsteknikker knyttet til informasjonssikkerhet er et godt verktøy.

2019-03-15

Mer om Oppdaterte retningslinjer for vurdering av informasjonssikring gir økt beskyttelse
 

Den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2019, gjelder spesielt datasikkerhet for fylkeskommunale, kommunale og statlige organer. De skjerpede kravene til IKT-objekter er basert på ISO-standarder.

2019-01-31

Mer om Ny sikkerhetslov stiller strengere krav til IT-systemer