Hånden på et menneske og en kunstig arm peker på hverandre
(Illustrasjon: Pixabay)

Norge kan påvirke internasjonale standarder for kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan løse mange problemer i vårt samfunn nå og i framtiden, men teknologien gir oss utfordringer. Standarder kan danne et rammeverk som hjelper oss å håndtere disse utfordringene. Standard Norge, SINTEF digital og NTNU ønsker velkommen til informasjonsmøte om kunstig intelligens og standardisering 6. juni.

På informasjonsmøtet vil du få mer informasjon om pågående arbeid innenfor kunstig intelligens (KI) og Digital 21 sine anbefalinger til regjeringen. Digital 21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement som et resultat av anbefalinger i industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.

Når: 6. juni kl. 1000 til 1200

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)  

Regjeringen skal utarbeide en helhetlig strategi for kunstig intelligens (Artificial Inteligence – AI). Dette arbeidet vil blant annet handle om hvordan Norge skal satse på dette området, og hvordan dette skal forankres i utdanning, forskning og innovasjon. Norge har som mål å utnytte den kommersielle kraften som kunstig intelligens representerer. Noen land er opptatt av at KI bør reguleres, og det kan være ett av flere virkemidler. Det kan også standardisering være, som i stor grad kan bidra til enklere innsamling og tilgjengeliggjøring av data.

Internasjonal standardisering innenfor kunstig intelligens

Feltet KI utvikler seg veldig raskt og det legges opp til at den internasjonale standardiseringskomiteen for KI, ISO/IEC SC 42 Artificial Inteligence, vil utvikle mange nye standarder. Det er viktig at Norge deltar og påvirker denne utviklingen i tråd med norske behov og interesser.

Det er knyttet store forventinger til at internasjonale standarder vil legge grunnen for at KI-adopsjon ikke bare vil lykkes, men er en av de store teknologiskiftene som vil forandre hvordan vi lever og jobber. Det er derfor tid for å avklare om og i tilfellet hvordan Norge og norske aktører skal engasjere seg i dette internasjonale arbeidet.

Den nye grensen for kunstig intelligens

En nylig rapport fra McKinsey Global Institute antyder at investeringer i kunstig intelligens vokser veldig raskt. McKinsey anslår at digitale ledere som Google brukte mellom 20 og 30 milliarder dollar på KI i 2016. Ifølge International Data Corporation (IDC) vil 40 % av digitale transformasjonsinitiativer inneholder en eller annen form for AI i 2019, og 75 % av bedriftens applikasjoner vil bruke KI innen 2021, med estimerte utgifter på USD 52,2 milliarder. 

Vil du vite mer om kunstig intelligens og hvordan Standard Norge ønsker å legge til rette for aktiv internasjonal påvirkning er du velkommen til å delta på dette informasjonsmøtet.

Program

1000

Velkommen

 

Digital 21 –  forslag til nasjonal strategisk satsing på Kunstig Intelligens og stordata

Morten Dalsmo, konsernsjef, SINTEF Digital

Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital21 foreslår en strategisk satsing på fire sentrale teknologiområder som blir særlig viktige for Norge: kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Viktigheten av norsk påvirkning av relevante standarder innen kunstig intelligens og stordata blir motivert i relasjon til dette.

 

Arbeidsgruppene i ISO/IEC 42 Artificial Intelligence

Arne J. Berre, sjefforsker, SINTEF og Lars Erik Jensen, prosjektleder Standard Norge

 • Grunnleggende begreper og prinsipper innen kunstig intelligens
 • Maskinlæring og resonnering
 • Robusthet for dyp læring og nevrale nett
 • Tillit til kunstig intelligens
 • Etiske og sosiale hensyn for kunstig intelligens
 • Stordata
 • Anvendelser av kunstig intelligens
 

Presentasjon av nytt europeisk forslag for strategisk forskning og innovasjonsagenda innen kunstig intelligens

Arne J. Berre, sjefforsker, SINTEF Digital, leder av Technical Priorities – Big Data Value Association

Oppsummering av forslag til ny europeisk strategisk forskning og innovasjonsagenda (SRIA)  innen kunstig intelligens fra BDVA og euRobotics, med relasjon til standardisering, som fremlegges for EU-representanter  i Brussel, torsdag 6. juni.

 

Robotics – hva skjer internasjonalt og nasjonalt

Martine Drevvatne, prosjektleder, Standard Norge

 

Kunstig intelligens og anvendelser

Nasjonale og internasjonale eksempel anvendelser/behov/ønsker med representanter for bransje/sektor

 • Industri 4,0, Shipping 4.0, Olje & Gass
 • Energisektoren
 • Prosessindustri
 • Fiskeri, havbruk, jordbruk
 • Telekomsektoren
 • Mediasektoren
 • Finanssektoren
 • Smarte Byer, Miljø
 • Helsesektoren
 • Offentlig sektor

 

Hvordan utnytte og påvirke standardisering på kunstig intelligens

Lars Erik Jensen, prosjektleder, Standard Norge

1200

Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Dersom du ønsker å delta på informasjonsmøtet kan du sende en e-post til Lars Erik Jensen.

Det er gratis å delta.

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lars Erik Jensen, ev. per telefon 926 60 390.

Sosiale medier

Bruk emneknaggene #kunstigintelligens eller #AI dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-01-29