Kontrakter og blanketter

 

Korona-pandemien som en Force Majeure-begivenhet for allerede inngåtte avtaler, er grundig diskutert den senere tiden. For avtaler som inngås i tiden fremover, må det kunne forventes at partene tar i betraktning at det er en fare for at pandemien kan hindre oppfyllelse.

2020-07-01

Mer om Korona og kontraktsstandardene
 

Denne standarden fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter.

2020-05-27

Mer om Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

Dette er to byggblanketter til bustadoppføringslova, en for oppføring av bolig på tomt med byggeklausul og en for bolig på forbrukers tomt. Begge er revisjoner av eksisterende byggblanketter.

2020-04-03

Mer om To byggblanketter på høring
 

Har du ideer til nye regnskapsstandarder som bør utvikles, eller kjenner du noen som er gode på regnskap? Standard Norge oppretter nå en ny regnskapskomité.

2020-01-31

Mer om Vil du være med å revidere kontoplanen for regnskap?
 

Standard Norge har en revidert versjon av Byggblankett 3428 Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført, på høring fram til 19. januar 2020.

2019-11-21

Mer om Revidert forbrukerblankett på høring
 

Godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen er målet for standarden som nå er lagt ut på høring. Fristen for å kommentere forslaget er 5. august 2019.

2019-06-26

Mer om På høring: Norsk Standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

Byggeindustrien melder at Statens vegvesen skal utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. Samtidig har BANE NOR begynt å ta i bruk Norsk Totalkontrakt (NTK) ved store totalprosjekter. Standard Norge inviterer nå de store byggherrene med all sin erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å utvikle ny Norsk Standard for store kontrakter dersom det blir besluttet at vi skal starte prosjektet.

2019-06-18

Mer om Trenger vi en ny Norsk Standard for store kontrakter innenfor bygg og anlegg?
 

Benytter du standardkontrakter i ditt arbeid innenfor bygg, anlegg og eiendom? Vi ønsker dine synspunkter om standardene slik at de kan bli enda bedre.

2019-02-21

Mer om Skal vi revidere standardkontraktene?
 

Endring i bustadoppføringslova fra 1. januar har medført at alle forbrukerblankettene er gitt ut i nye og oppdaterte versjoner.

2019-01-18

Mer om Nye utgaver av forbrukerblankettene
 

Lovendringer gjør det nødvendig å endre enkelte byggblanketter. De er nå lagt ut på høring.

2018-05-18

Mer om Nye versjoner av byggblanketter for forbrukere på høring
1 2 3 > »