Ytelsesbeskrivelser for tjenester levert av rådgivere, arkitekter og totalentreprenører

Standard Norge har opprettet en ny standardiseringskomité, SN/K 362, for utarbeidelse av en Norsk Standard for ytelsesbeskrivelser.

Byggenæringens Landsforening har tidligere pekt på at det er to «hull» i systemet for standardiserte kontrakter og ytelsesbeskrivelser. Ytelsesbeskrivelser for rådgivere og arkitekter og ytelsesbeskrivelser for totalentrepriser er ikke standardisert, men finnes som bransjestandarder. En arbeidsgruppe sammensatt av deltakere fra Sektorstyre BAE har konkludert med at det er et behov for standardiserte ytelsesbeskrivelser på et overordnet nivå.

Personer rundt et bord

Deltakerne på det første møte i den nye standardiseringkomiteen for ytelsesbeskrivelser

På bakgrunn av dette har Standard Norge opprettet komiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. Komitémedlemmer i den nye komiteen er:

  • Entreprenøreforeningen - Bygg og Anlegg, Jan Olaf Dukan
  • buildingSmart Norge, Steen Sunesen
  • Rådgivende Ingeniørers Forening, Ari Soilammi og Morten Gran
  • Arkitektbedriftene i Norge, Geir Egil Paulsen
  • Direktoratet for forvaltning og IKT, Viel Sørensen
  • Norges Bygg- og Eiendomsforening, Eystein C. Husebye
  • Maskinentreprenørenes Forbund, Erling M. Erstad
  • Norsk Kommunalteknisk Forening, Ingvild Garberg
  • Statsbygg, Bjørn Kuvås
  • Statens Vegvesen, Rolf Johansen

Komiteen hadde sitt første møte i mars 2015. Prosjektleder hos Standard Norge er Hilde Larmerud. Komitéleder er foreløpig ikke valgt.

Les mer om mandatet til SN/K 362 ytelsesbeskrivelser.

Sist oppdatert: 2015-05-08