2020 Nyheter

 

Endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1. januar 2021 og derfor er Byggblankett 8440A Byggherreforskriften - Kontrakt og 8440B Byggherreforskriften – Oppgavefordeling, under revisjon og på høring fram til 18. januar.

2020-12-21

Mer om To byggblanketter til byggherreforskriften på høring
 

Hva er de praktiske utfordringene med digital samhandling innenfor byggebransjen? I en nylig utarbeidet rapport blir det avdekket behov for kontraktsregulering og generell standardisering for å gjøre dette enklere.

2020-12-03

Mer om Digital samhandling – kartlegging av behov
 

Utviklingen av en ny kontraktsstandard går i gang høsten 2020. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i arbeidet.

2020-09-14

Mer om Utviklingen av en Norsk Standard for kontrakter til utleieavtale av brakker og moduler starter nå
 

Dette er et forslag til revisjon av byggblanketten bustadoppføringslova, om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig. Forslaget er på høring til 26. oktober og vi ønsker dine innspill.

2020-09-04

Mer om Byggblankett 3429A til bustadoppføringslova på høring
 

Standarden, NS 3418, ble utgitt rett før sommeren og lansert på et frokostmøte torsdag 20. august. Her kan du finne presentasjonene fra lanseringen.

2020-08-21

Mer om Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser
 

Korona-pandemien som en Force Majeure-begivenhet for allerede inngåtte avtaler, er grundig diskutert den senere tiden. For avtaler som inngås i tiden fremover, må det kunne forventes at partene tar i betraktning at det er en fare for at pandemien kan hindre oppfyllelse.

2020-07-01

Mer om Korona og kontraktsstandardene
 

Dette er to byggblanketter til bustadoppføringslova, en for oppføring av bolig på tomt med byggeklausul og en for bolig på forbrukers tomt. Begge er revisjoner av eksisterende byggblanketter.

2020-04-03

Mer om To byggblanketter på høring
 

Har du ideer til nye regnskapsstandarder som bør utvikles, eller kjenner du noen som er gode på regnskap? Standard Norge oppretter nå en ny regnskapskomité.

2020-01-31

Mer om Vil du være med å revidere kontoplanen for regnskap?