Person som signerer en kontrakt

Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser

Standarden, NS 3418, ble utgitt rett før sommeren og lansert på et frokostmøte torsdag 20. august. Her kan du finne presentasjonene fra lanseringen.

NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som er standardens fulle navn, fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Den inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Standarden er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er beslektet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg.

NS 3418 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. Komiteen består av medlemmer fra Statsbygg, UiO, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens Vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, EBA og NTNU.

Presentasjoner

På lanseringen var det innlegg fra flere aktører som har deltatt i arbeid med standarden. De fortalte litt om arbeidet, standarden og bruksområdet for den. Her kan du laste ned de uilke innleggene som ble holdt.

Spørmål og svar

Det var veldig mange deltakere på lanseringen, som ble holdt digitalt, og vi inviterte derfor til å sende inn spørsmål i etterkant. Her kan du lese spørsmålene vi har fått og svarene på disse.

(Lenke vil bli lagt inn så snart vi har rukket å skaffe svar på alle spørsmålene.) 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte prosjekleder Sofie I. Nicolaissen eller Hilde M. Larmerud i Standard Norge.  

Sist oppdatert: 2022-04-27

NS 3418:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang