Skilt med ordet privat

Byggblankett 3429A til bustadoppføringslova på høring

Dette er et forslag til revisjon av byggblanketten bustadoppføringslova, om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig. Forslaget er på høring til 26. oktober og vi ønsker dine innspill.

Til høring sendes ut fullversjonen, og vi ønsker innspill til hele blanketten. Forslaget bygger på någjeldende blankett, men det er forslag til modernisering og oppdatering.

Du kan laste ned høringsforslaget gratis via vår tjeneste "Standarder på høring" (se etter nummeret på blanketten i tabellen). For å få tilgang til høringsforslaget kreves det kun at du er registrert som bruker.

Blanketten er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 263. Etter høringsfristen vil komiteen behandle alle de innkomne kommentarer før vi gir ut den nye byggblanketten. Det er planlagt å utgi den som elektronisk blankett.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marthe F. Hagberg.

Sist oppdatert: 2020-09-04